23 lutego 2021

ZK OZZL otrzymał kolejną odpowiedź na kolejne pytania w sprawie dodatków covidowych.

Odpowiedź w pdf jest tutaj

Główne wnioski są następujące:

1. Rezydent i stażysta ma takie samo prawo do dodatku covidowego jak lekarz specjalista jeżeli tylko spełnia odpowiednie warunki.

2.Jeżeli rezydent zatrudniony w jednym szpitalu (z ktorym ma umowę o pracę) jest na stażu w innym szpitalu i w tym innym spełnia warunki do otrzymania dodatku covidowego, to ten inny szpital ma obowiązek zgłoszenia go do NFZ i uzyskania dla niego dodatku. Wysokość dodatku jest równa dotychczasowemu pełnemu wynagrodzeniu lekarza. Do obowiązku tego drugiego szpitala (tego, ktory zgłasza lekarza do NFZ) należy dowiedzenie się jaka jest wysokość wynagrodzenia (dotychczasowa) rezydenta i o taką wysokość powinien wystapić do NFZ. Szpital ten przekazuje następnie środki na dodatek do szpitala macierzystego (z ktorym lekarz rezydent ma podpisaną umowę) który ma lekarzowi wypłacić pełny dodatek.

ZK OZZL