30 lipca 2020

 

ZK OZZL informuje, że w odpowiedzi na swoje pismo z 25 czerwca 2020,  zawierające postulat aby wyodrębnić w przepisach Kodeksu Karnego przepisy dotyczące błędów medycznych, otrzymał pismo z Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości (DLPK-I.070.85.2020 z dnia 23 lipca br)  ,

 

Niestety, musimy zauważyć, że odpowiedź ta nie jest na temat postulatu zgłoszonego w naszym piśmie. W odpowiedzi zawarte są wyjaśnienia dotyczące skutków ostatniej nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego w odniesieniu do karania za tzw. błędy medyczne. My natomiast nie prosiliśmy o takie wyjaśnienia. Nasze pismo zawierało wniosek o podjęcie prac aby w kodeksie karnym błędy medyczne były ujęte w odrębnych przepisach niż inne czyny. Dzięki temu – przy zmianie przepisów (np. przy zaostrzeniu kar) dotyczących pospolitych bandytów, nie dochodziłoby „przy okazji” do zmiany traktowania błędów medycznych i nie dochodziłoby do (niepotrzebnych) niepokojów społecznych – tak po stronie medyków jak i pacjentów obawiających się, że nie będzie komu ich leczyć.

 

Stąd ZK OZZL wystosował kolejne pismo do MS z prośbą o odpowiedzenie na zawarty wyżej postulat. 

 

treść pisma do MS – niżej:

 

 

Bydgoszcz dnia 30 lipca 2020 r

Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Szanowny Panie Ministrze,

Dziękujemy za odpowiedź (DLPK-I.070.85.2020) z dnia 23 lipca br , jaką otrzymaliśmy z Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości na nasze pismo z dnia 25 czerwca br. Niestety, musimy zauważyć, że odpowiedź ta nie jest na temat postulatu zgłoszonego w naszym piśmie. W odpowiedzi zawarte są wyjaśnienia dotyczące skutków ostatniej nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego w odniesieniu do karania za tzw. błędy medyczne. My natomiast nie prosiliśmy o takie wyjaśnienia. Nasze pismo zawierało wniosek o podjęcie prac aby w kodeksie karnym błędy medyczne były ujęte w odrębnych przepisach niż inne czyny. Dzięki temu – przy zmianie przepisów (np. przy zaostrzeniu kar) dotyczących pospolitych bandytów, nie dochodziłoby „przy okazji” do zmiany traktowania błędów medycznych i nie dochodziłoby do (niepotrzebnych) niepokojów społecznych – tak po stronie medyków jak i pacjentów obawiających się, że nie będzie komu ich leczyć.

W związku z powyższym prosimy o ponowną odpowiedź na nasze pismo, tym razem z uwzględnieniem naszego postulatu: wyodrębnienia w przepisach kodeksu karnego przepisów dotyczących wyłącznie błędów medycznych. Przypominamy również o naszym wniosku aby w przygotowaniu tych przepisów wzięli udział przedstawiciele środowisk medycznych, w tym Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Ministerstwo Zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie