29 listopada 2012

Bydgoszcz dnia 29 listopada 2012 r.
Oświadczenie ZK OZZL
w sprawie niedopuszczalnej – w demokratycznym państwie prawnym – praktyki NFZ

Zarząd Krajowy OZZL protestuje przeciwko niedopuszczalnej w demokratycznym państwie prawnym praktyce państwowej instytucji, jaką jest NFZ.

Od kilkunastu dni Fundusz wysyła do lekarzy, którzy nie podpisali umowy upoważniającej ich do wypisywania recept na leki refundowane pisma informujące, że – skoro nie podpisali oni takiej umowy – nie wolno im wypisywać leków refundowanych. Pismo zawiera również kategoryczne stwierdzenie, że – ponieważ lekarze ci wypisują jednak recepty na leki refundowane – łamią prawo i narażają NFZ na straty. Jednocześnie Fundusz wzywa  adresatów pisma do złożenia – w ciągu 14 dni – pisemnych wyjaśnień w tej sprawie i nakłania do podpisania umowy z Funduszem na wypisywanie recept refundowanych.

Powyższe listy trafiają nie tylko do lekarzy prywatnie praktykujących, którzy wypisują recepty refundowane pomimo niepodpisania z NFZ odpowiedniej umowy, ale także do lekarzy prywatnie praktykujących, którzy takich recept nie wypisują oraz do lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, którzy nie potrzebują żadnej umowy z Funduszem aby wypisywać recepty refundowane, bo są do tego uprawnieni na mocy ustawy.

Skierowanie do tych lekarzy kategorycznych, bezpodstawnych oskarżeń, że bezprawnie wystawiają recepty na leki refundowane, żądanie od nich wyjaśnień i sugerowanie, że NFZ będzie dochodził od nich odszkodowania za straty jest drastycznym nadużyciem w państwie prawnym i przypomina praktyki z państw totalitarnych, gdzie jako zasadę przyjmowano, że wszyscy obywatele są podejrzani, a swoją niewinność dopiero muszą udowodnić przed funkcjonariuszami państwa. Takie postępowanie NFZ jest albo efektem zwykłego niedbalstwa i nonszalancji urzędników Funduszu, albo stanowi kontynuację dotychczasowej strategii rządu, aby zastraszyć lekarzy a przez to zniechęcić ich do wypisywania leków refundowanych i w ten ukryty sposób przerzucić na pacjentów część kosztów „bezpłatnej” służby zdrowia. Tak, czy inaczej jest to złamanie konstytucyjnych wartości i zasad naszego państwa.   

ZK OZZL zwrócił się do prezes NFZ pani Agnieszki Pachciarz oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z wezwaniem zaprzestania tych karygodnych praktyk.  ZK OZZL przesłał również prośbę o interwencję w tej sprawie do Rzecznika Praw Obywatelskich pani prof. Ireny Lipowicz.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu