28 kwietnia 2021

 

Bydgoszcz dnia 28 kwietnia 2021.

Kara w nagrodę za ofiarną walkę.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie obniżenie przez rządzących gwarantowanej pensji zasadniczej dla lekarzy walczących z COVID 19

 

 

W związku z wyraźnie i stale zmniejszającą się liczbą nowych zakażeń koronawirusem SARS – COV -2 i zachorowań na COVID-19 Zarząd Krajowy OZZL wyraża wdzięczność i uznanie dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy w ostatnim roku poświęcali swój czas, siły, niekiedy zdrowie, a nawet życie w walce z epidemią koronawirusa SARS CoV 2 i jej zdrowotnymi skutkami.

Wśród tych pracowników istotną część stanowili lekarze, zatrudnieni w publicznych szpitalach. Najczęściej byli oni najważniejszym i decydującym o powodzeniu elementem „wojny z koronawirusem”. OZZL docenia fakt, że Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło na okres tej „wojny” specjalne dodatki do wynagrodzeń tych lekarzy i innych pracowników medycznych jako wyraz doceniania ich wysiłku i rekompensatę za nadzwyczajne zagrożenie zakażeniem.

Tym bardziej nie możemy zrozumieć, że jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy, która – na okres po epidemii i na stałe – OBNIŻA TYM LEKARZOM gwarantowane pensje zasadnicze (relatywnie – w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce). Takie skutki przynosi projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja ta ustala dla lekarzy specjalistów „współczynnik pracy” (określający relację między ich pensją zasadniczą a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za rok ubiegły) w wysokości 1,31. Tymczasem – lekarze ze specjalizacją, pracujący w szpitalach publicznych, właśnie ci lekarze, którzy w ostatnim roku byli „na pierwszej linii frontu” w wojnie z koronawirusem, w roku 2018, na mocy odpowiedniej ustawy, otrzymali podwyżkę swoich pensji zasadniczych (finansowaną z budżetu państwa) do kwoty 6750 PLN, co stanowiło 1,6 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za rok ubiegły czyli 2017. Uchwalenie planowanej przez MZ nowelizacji spowoduje zatem faktyczne obniżenie pensji lekarzy szpitalnych w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o ponad 20%.! To niespotykana dotąd nigdzie na świecie forma docenienia i podziękowania dla pracowników – przez karanie ich obniżką pensji. To zupełnie irracjonalna decyzja.

 

ZK OZZL wyraża nadzieję, że Minister Zdrowia zreflektuje się i zmieni swoją decyzję. ZK OZZL oczekuje, że nowelizacja w/w ustawy przyniesie podwyższenie współczynnika pracy dla lekarzy specjalistów powyżej dotychczasowego wskaźnika ustalonego w roku 2018, czyli powyżej 1,6 (przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce).

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Otrzymują:

Minister Zdrowia

Prezes Rady Ministrów

Media.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie