9 listopada 2010

Oświadczenie ZK OZZL

Kapitalizm TAK, wypaczenia – NIE !

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy przestrzega przed złymi skutkami, jakie przyniesie planowana przez rząd akcja powszechnego przekształcenia szpitali w spółki handlowe, przy niezmienionych pozostałych mechanizmach funkcjonowania publicznej służby zdrowia.  

Przekształcenie szpitali w spółki ma sens i jest korzystne pod warunkiem, że otoczenie szpitali będzie miało także rynkowy charakter, to znaczy:

– zlikwidowana zostanie administracyjna reglamentacja (limitowanie) świadczeń przez NFZ,

– wprowadzone zostaną rynkowe ceny za świadczenia.

Tylko w takich warunkach szpitale staną się normalnymi przedsiębiorstwami, konkurującymi z innymi podmiotami o pacjentów. Konkurencja ta zmusi szpitale do oszczędnego funkcjonowania, jednak z zachowaniem odpowiedniej jakości leczenia i bezpieczeństwa pacjentów.

W obecnej sytuacji, gdy NFZ dowolnie wybiera szpitale z którymi podpisuje  kontrakty, gdy narzuca im ceny za świadczenia (nawet poniżej kosztów) i ogranicza ilości świadczeń możliwych do wykonania, szpitale – spółki mają możliwość wpływania tylko na swoje wydatki bo ich przychody są ustalane drogą administracyjną.  Dlatego zbilansowanie szpitala – spółki będzie  możliwe wyłącznie przez ograniczenie jego kosztów.

Najlepszym, a często jedynym tego sposobem jest redukcja zatrudnienia, również personelu medycznego. Musi to – w końcu – doprowadzić do obniżenia jakości leczenia i zagrożenia bezpieczeństwa pacjentów. Głośny przykład szpitala, w którym zabrakło na dyżurze lekarza specjalisty, co przyczyniło się do tragedii, nie wziął się znikąd. Jest skutkiem wprowadzania drastycznych oszczędności. Obecnie szpital ten jest napiętnowany przez Ministerstwo Zdrowia i karany, ale – jak można się domyśleć – gdyby nie  zaistniały „wypadek”, dyrekcja szpitala byłaby chwalona przez rządzących za sprawne zarządzanie i dobre wyniki finansowe.

Przykład ten wskazuje na jeszcze jeden skutek powszechnego przekształcenia szpitali w spółki bez wprowadzenia innych mechanizmów rynkowych do ochrony zdrowia. Otóż odpowiedzialność za funkcjonowanie opieki zdrowotnej, za jakość i dostępność leczenia spadnie wyłącznie na dyrektorów szpitali i samorządy terytorialne, będące „pełnoprawnymi” właścicielami szpitali, podczas gdy warunki determinujące możliwości udzielania pomocy medycznej będą ustalane przez rząd. To rząd bowiem określa wysokość nakładów publicznych na ochronę zdrowia oraz zakres świadczeń gwarantowanych, jakie za te pieniądze trzeba sfinansować. Unika jednak odpowiedzialności za skutki swoich decyzji.

W ocenie OZZL szpitale muszą być dobrze zarządzane i muszą działać oszczędnie. Najlepszym sposobem aby to osiągnąć jest wprowadzenie mechanizmów rynkowych do ochrony zdrowia. Muszą to być jednak zmiany kompletne i spójne. Nie wystarczy samo przekształcenie szpitali w spółki, muszą temu towarzyszyć: likwidacja limitowania świadczeń i „konkursu ofert”, oraz wprowadzenie rynkowych cen za świadczenia. Zostanie wówczas zrealizowane pierwotne założenie reformy, że „pieniądze idą za pacjentem”.

Kapitalizm TAK, wypaczenia – NIE!

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL 

Bydgoszcz dnia 09 listopada 2010r.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie