28 czerwca 2012

Bydgoszcz dnia 28 czerwca 2012

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie rozmów w NFZ dotyczących konfliktu receptowego

Jak się dowiaduje nieoficjalnie ZK OZZL, prezes NFZ wystosowała na jutro na godzinę 12.00 zaproszenie dla prezesa NRL oraz 3 osób z zespołu NRL. Można się domyśleć, że przedmiotem rozmowy będzie nowa treść umowy upoważniającej lekarzy prywatnie praktykujących do wypisywania recept refundowanych.

W ocenie ZK OZZL

Zachowanie prezes NFZ nie zapowiada rychłego rozwiązania konfliktu receptowego. Zaproszenie przez nią zespołu NRL, który został powołany (wiele miesięcy temu) do negocjowania nowej treści umowy upoważniającej lekarzy prywatnie praktykujących do wypisywania recept refundowanych i niezaproszenie przedstawicieli innych organizacji, które organizują protest 01 lipca, w tej liczbie organizacji świadczeniodawców może oznaczać, że pani prezes, idąc śladem rozumowania ministra zdrowia lub działając na jego polecenie UDAJE, ŻE NIE ROZUMIE, iż problem dotyczy nie tylko gabinetów prywatnych ale także świadczeniodawców, którzy mają podpisane umowy z NFZ.

Jeżeli  rządzący przyznają, że kary „zwrotu kwoty nienależnej refundacji” zawarte w umowach z lekarzami prywatnie praktykującymi są złe, niewłaściwe, a przesłanki ich nakładania niejasne, zbyt ogólnikowe, a przez to niekonstytucyjne, to dlaczego chcą pozostawić dokładnie  takie same kary w umowach dla świadczeniodawców?

Wiemy, że rządzący próbują przedstawić problem tych kar jako dwie odrębne sprawy, bo umowy dla lekarzy prywatnych zawierane są na podstawie ustawy refundacyjnej, a treść umów dla świadczeniodawców określa rozporządzenie ministra zdrowia o ogólnych warunkach umowy (OWU). Jednak rozporządzenie to nie nakazuje prezesowi NFZ stosowania określonych kar, ale jedynie wprowadza taką możliwość. Przyznaje to sam minister zdrowia  w kilku listach do OZZL.

Zatem prezes NFZ może sam, bez oglądania się na ministra i jego rozporządzenie o OWU – zmienić treść umowy ze świadczeniodawcami. Jeżeli tego nie zrobi – NIE USTANĄ PRZYCZYNY DLA KTÓREGO OGŁOSZONO PROTEST 01 LIPCA. Pani prezes NFZ przypominamy, że organizatorami protestu są – obok NRL – organizacje lekarskie skupione w POL.

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie