6 maja 2020

Zarząd Krajowy OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym wystąpił do Ministra Zdrowia z pismem zawierającym postulat aby zasadę „jeden lekarz, jeden etat za 16750PLN”, wprowadzoną częściowo dla lekarzy pracujących chorymi na COVID -19, utrzymać na stałe w odniesieniu do wszystkich lekarzy zatrudnionych w publicznej ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę. 

 

ZK OZZL oczekuje, że minister zdrowia podjemie ze związkiem rozmowy co do sposobu i kalendarza wprowadzenia tej zasady. 

treść listu do ministra – poniżej.  

 

 

 

Bydgoszcz dnia 6 maja 2020r

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

W ostatnich dniach weszło w życie rozporządzenie podpisane przez Pana, przewidujące możliwość ograniczenia pracy lekarzy zatrudnionych w placówkach leczących chorych na Covid -19 do jednego etatu. Uzupełnieniem rozporządzenia jest „polecenie” skierowane do Prezesa NFZ, nakazujące wypłatę rekompensaty dla tych lekarzy, którzy będą zmuszeni zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia. W praktyce powyższe rozwiązanie jest zbliżone (chociaż w ograniczonym zakresie) do realizacji postulatu, zgłaszanego od lat przez OZZL: jeden lekarz – jeden etat.  

Prezes NFZ stwierdził niedawno, że wiele rozwiązań, które wprowadzono w okresie epidemii koronawirusa sprawdziło się w praktyce i powinno być zachowanych także później – na stałe. W ocenie OZZL takim rozwiązaniem powinna być możliwość ograniczenia pracy lekarza do jednego etatu w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Wypada tutaj zauważyć, że w sondażu przeprowadzonym przez OZZL – przy pomocy i za pośrednictwem portalu internetowego „medycyny praktycznej” – ogromna większość lekarzy (84%) wyraziła poparcie dla takiego rozwiązania. (stan epidemii uniemożliwił nam publiczne przedstawienie tych danych). Postulat ten cieszy się również poparciem większości społeczeństwa, które chciałoby być leczone przez lekarzy wypoczętych i sprawnych psychoruchowo. Kwota wynagrodzenia, jaką zaproponował Pan przy okazji wprowadzenia w/w rozporządzenia i „polecenia” czyli 16750 PLN (składa się na nie obecne podstawowe wynagrodzenie, wynoszące co najmniej 6750 PLN zgodnie z odpowiednią ustawą plus 10 tys. PLN za to, że lekarz nie „dorabia” gdzie indziej) – jest również zbliżona do postulatu zgłaszanego od lat przez środowiska lekarskie.

Wobec powyższego Zarząd Krajowy OZZL zwraca się do Pana z wnioskiem o podjęcie kroków zmierzających do tego aby zasadę: „jeden lekarz – jeden etat” z proponowaną przez Pana Ministra kwotą 16750 PLN za jeden etat (i z odpowiednim mechanizmem jej waloryzacji) utrzymać na stałe. Czekamy na zaproszenie do rozmów na temat sposobu i kalendarza wprowadzenia tego rozwiązania.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu