28 stycznia 2021

 

Jak skorzystać z pomocy prawnej od OZZL

w sądowym dochodzeniu dodatku covidowego (lub odszkodowania za jego niewypłacenie przez dyrektora szpitala).

Jak już informowaliśmy ZK OZZL stworzył specjalny Fundusz na ew. koszty pomocy prawnej dla lekarzy, którzy zechcą skorzystać z drogi sądowej do uzyskania przysługującego im dodatku covidowego (lub odszkodowania za jego niewypłacenie przez dyrektora szpitala). ZK OZZL zarezerwował na ten cel 1 mln PLN.

Przedstawiamy kroki, które muszą podjąć i warunki, jakie muszą spełnić lekarze, którzy chcą skorzystać tej drogi sądowej. Są one następujące:  

 1. Trzeba zgłosić gotowość wstąpienia na drogę sądową w tej sprawie do: Zespołu Kryzysowego OZZL lub do Zarządu Krajowego OZZL lub do odpowiedniego Zarządu Regionu OZZL. Podmioty, które otrzymają takie zgłoszenia – informują wszystkie pozostałe w/w podmioty o tym fakcie, w tym zwłaszcza prawników Zespołu Kryzysowego OZZL, którzy weryfikują zasadność roszczenia.
 2. Wniosek lekarza jest weryfikowany przez prawników – członków Zespołu Kryzysowego OZZL pod kątem zasadności roszczenia w świetle obowiązujących przepisów. Bez tej weryfikacji nie można rozpoczynać procesu sądowego.
 3. Członkom OZZL związek zapewnia pokrycie kosztów opieki prawnej. Członkostwo w OZZL może nastąpić już po zgłoszeniu przez lekarza wniosku o pomoc, ale nie później niż przed przystąpieniem do sformułowania pozwu. Lekarzom, nie będącym członkom OZZL związek udzieli pomocy prawnej, ale bez pokrywania kosztów obsługi prawnej.
 4. Zapewnieniem pomocy prawnej dla danego lekarza zajmuje się w pierwszej kolejności odpowiedni Zarząd Regionu OZZL (informując o podjętych działaniach ZK OZZ), a jeżeli nie jest on w stanie tego zrobić – informuje o tym ZK OZZL, który zapewnia pomoc prawną.

Zarząd Krajowy OZZL

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie