15 września 2012

Jak doprowadzić do grupowej rezygnacji z pracy lekarzy zatrudnionych w publicznych szpitalach-

założenia do dyskusji na  posiedzenie ZK OZZL w dniu 21 września 2012r.

 

Zasadniczym „narzędziem” będzie tworzenie „lokalnych” porozumień lekarzy. Powinny one obejmować najlepiej wszystkich lekarzy zatrudnionych w szpitalach (innych zakładach opieki zdrowotnej? ) w danym województwie. Jeżeli nie uda się tego zrobić na terenie całego województwa, to musi to być co najmniej kilka sąsiadujących ze sobą powiatów. Alternatywą jest tworzenie porozumień obejmujących jedną specjalizację – na terenie województwa, kilku województw lub kraju.

Porozumienia takie są potrzebne aby lekarze decydujący się na grupowe zwolnienie z pracy:

1.       wiedzieli wzajemnie o swoich działaniach i koordynowali je, dzięki czemu będą mieć pewność, że stanowią na danym terenie na tyle liczną grupę, że nie zostaną zastąpieni przez innych,

2.       utworzyli jedno przedstawicielstwo, które będzie ich reprezentować przy ewentualnym negocjowaniu nowych warunków zatrudnienia,

3.       utworzyli jakąś formę udzielania pomocy lekarskiej – alternatywnie do publicznej służby zdrowia.

Na szczeblu centralnym porozumienia powyższe utworzą jeden komitet koordynacyjny.  

Plan działań przygotowujących do powyższej akcji jest następujący:

Powołanie koordynatorów – liderów, którzy będą zajmować się tworzeniem „lokalnych” porozumień w danym województwie (bardziej koordynować, nadzorować niż bezpośrednio tworzyć). Ich ilość powinna być uzależniona od wielkości województwa i ilości szpitali w danym województwie – w sumie powinno być ok. 50 liderów w kraju (mogą być także spoza OZZL). Jeżeli pojawi się propozycja tworzenia porozumień obejmujących określoną specjalizację – trzeba będzie powołać dodatkowych liderów-koordynatorów dla danej specjalizacji  – proponowany termin – …………….. 

Spotkania z lekarzami w KAŻDYM SZPITALU PUBLICZNYM W POLSCE – w celu przedstawienia  idei akcji, powołania lokalnych liderów (komitetów), zbierania deklaracji udziału w niej.  proponowany termin …………………

Tworzenie porozumień lekarzy, którzy zadeklarowali udział w akcji. Do rozstrzygnięcia pozostaje forma prawna tych porozumień – stowarzyszenie? ,  fundacja?  biuro pośrednictwa pracy dla lekarzy danego województwa?  grupowa praktyka lekarska -spółka lekarska?  proponowany termin realizacji: ……………….

Ogłoszenie gotowości do akcji – zażądanie od rządu rozmów  w celu ustalenia oczekiwanych płac dla lekarzy i mechanizmu ich okresowej rewaloryzacji oraz realizacji innych postulatów dotyczących wykonywania zawodu lekarza jak np. zmiany zasad wypisywania recept na leki refundowane itp. –    proponowany termin realizacji …………….

Przy braku pozytywnej odpowiedzi rządu – złożenie wypowiedzeń z terminem ich realizacji od ……………….

Do ustalenia:

1.       Szczegółowy terminarz realizacji poszczególnych etapów.

2.       Szczegółowe oczekiwania płacowe i inne, dotyczące zasad wykonywania zawodu lekarza.

3.       Forma prawna porozumień, która gwarantowałaby skuteczność reprezentowania lekarzy na danym terenie oraz w skali kraju i zapewniała możliwość udzielania pomocy lekarskiej potrzebującym pilnie  chorym – przy braku formalnego zatrudnienia lekarzy przez publiczne szpitale.  

4.       Inne? Jakie ?

 

K. B.

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie