23 lipca 2013

 

Pan Arkadiusz Mularczyk Poseł na Sejm z N. Sącza wystosował interwencję poselską w/s ochrony wynagrodzeń pracowników Szpitala w N.Sączu do:

– Dyrektora Szpitala w N.Sączu P. Artura Puszko,

– Marszałka Województwa Małopolskiego P. Marka Sowa,

– dyrektorki Oddziału Małoposkiego NFZ – P. Barbary Bulanowskiej 

 

Najważniejsze stwierdzenia interwencji poselskiej:

  (…) jak wynika z uzyskanej przez lekarzy zatrudnionych w Szpitalu opinii prawnej – porozumienie zawarte pomiędzy lekarzem a Szpitalem, które przewiduje obniżenie wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia określonego w porozumieniu w 2007 i 2008 r. pomiędzy Szpitalem a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy jest nieważne.

Osobiście podzielam zdanie organizacji związkowych Szpitala, które podnoszą, że na problemy finansowe Szpitala wpływ ma nie tylko wewnętrzna organizacja, ale i jego otoczenie. Mianowicie narzucane przez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowanie jest niewłaściwe i nastawione jedynie na redukcję kosztów, bez względu na konsekwencje, które zazwyczaj powodują obniżenie jakości usług medycznych.

Tymczasem rozpatrując w ujęciu podmiotowym – przedmiot usług medycznych należy podnieść, że przy tego typu usługach, to nie cena, a jakość ma istotne znaczenie. Dlatego nie można dopuścić do tego, aby za niedobór środków publicznych przyszło płacić własnym zdrowiem i życiem pacjentom.

 

 

Załączniki

– interwencja poselska do Dyrektora Szpitala w N.Sączu P. Artura Puszko:

str 1, 

str 2

 str 3 

 

(list o praktycznie takiej samej treści został też przesłany przez posła Mularczyka do Marszałka Województwa Małopolskiego), 

 

– pismo do Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ P. Barbary Bulanowskiej

 

str.1 

str.2 

 

– opinia prawna adwokata P. Lesława Świstuń przywołana w interwencjach P. Posła.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie