31 marca 2022

 Przedstawiamy niżej treść interpelacji posła Krzysztofa Piątkowskiego z Łodzi, skierowaną do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zaostrzenia kar z art 155 KK, dotyczącego w dużej mierze tzw. błędów medycznych. 

 

 

 

Warszawa,

Krzysztof Piątkowski

 

Minister Sprawiedliwości

Interpelacja nr 32497

Interpelacja w sprawie projektowanej zmiany art. 155 K.K.

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw procedowany obecnie przez Sejm (druk nr 2024) przewiduje m.in. zmianę art. 155 k.k. w kierunku zaostrzenia kary za nieumyślne spowodowanie śmierci, podnosząc jej minimalny wymiar z 3 do 6 miesięcy, a maksymalny z 5 do 8 lat pozbawienia wolności. Wyklucza tym samym także możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego w przypadku czynów tak kwalifikowanych, ponieważ zgodnie z art. 66 § 2 k.k. nie ma ono zastosowania w stosunku do przestępstw zagrożonych karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu do projektu czytamy m.in., że dotychczasowy wymiar kar przewidzianych art. 155 kk „nie spełnia należycie funkcji prewencyjnej i sprawiedliwościowej kary”.

Przedmiotowa zmiana budzi protesty środowiska lekarskiego, ponieważ projektowany przepis zaostrzy m.in. kary dla lekarzy za błąd medyczny i to w sytuacji, w której obciążeni mają zostać – z wszystkimi tego konsekwencjami, także prawnymi – nadzorem merytorycznym nad lekarzami z Ukrainy w przypadku ich warunkowego dopuszczenia do wykonywania zawodu bez znajomości języka polskiego. Eksperci prognozują, że może to doprowadzić do odpływu specjalistów z już teraz kadrowo deficytowych specjalizacji zabiegowych, obarczonych największym ryzykiem błędu medycznego, a także unikaniem przez lekarzy podejmowania trudnych zabiegów ratujących życie. Podkreślają też, że zaostrzenie kar dla czynów z art. 155 k.k. nie ma żadnego uzasadnienia prewencyjnego, ponieważ dotyczy co do zasady przestępstw nieumyślnych.

W związku z powyższym stanem faktycznym proszę o wyjaśnienie, na czym polegać ma funkcja prewencyjna podniesienia sankcji karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci, w tym za błąd medyczny oraz odpowiedź na pytanie, czy w świetle ogromnego deficytu lekarzy resort przychyli się do postulatów środowiska wyrażonych m.in. w stanowisku ZK OZZL przyjętym uchwałą z dnia 18 marca 2022 i zrezygnuje z przedmiotowej zmiany, która ten deficyt może jeszcze pogłębić.

Z poważaniem

Krzysztof Piątkowski

Poseł na Sejm RP

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie