26 maja 2012

 

 

W dniu 25 maja 2012 roku w Warszawie w Klubie Lekarza przy ul. RAszyńskiej 54 odbyło się spotkanie przedstawicieli następująych organzacji lekarskich:

– Naczelnej RAdy Lekarskiej,

– Porozumienia Zielonogórskiego,

– Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia,

– Stowarzyszenia Lekarsy Praktyków,

– OZZL

Spotkanie poświęcone było głównie obecnemu kryzysowi, jaki wynikł z nowych przepisów o refundacji leków oraz regulacji dotyczących sposobu wypisywania recept refundowanych.

 

Po spotkaniu wydano komunikat jak niżej oraz wyslano list do ministra zdrowia, który jest – tutaj

Warszawa 25 maja 2012-05-25

Komunikat
z dnia 25 maja 2012

Organizacje należące do POL (Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, OZZL, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia) oraz Naczelna Izba Lekarska uważają wzór umowy na recepty refundowane określony zarządzeniem 25/2012.GFL Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2012 za nie do przyjęcia. We wzorze tym umieszczono kary, które zostały usunięte z ustawy refundacyjnej po proteście „pieczątkowym” lekarzy. Znajdują się one również w umowach ze świadczeniodawcami.

POL wraz z Izbą Lekarską domaga się usunięcia niezgodnych z prawem kar umów na recepty refundowane dla lekarzy i świadczeniodawców oraz ogólnych warunków umów ze świadczeniodawcami. Domagamy się również, aby leki refundowane były zgodnie z wiedzą medyczną, a nie dokumentami rejestracyjnymi leku. Obecny system jest głęboko niesprawiedliwy dla pacjentów, pozbawia wielu ubezpieczonych należnej im refundacji, często uniemożliwia konieczne leczenie.

POL, podobnie jak Naczelna Izba Lekarska, rekomenduje lekarzom nie podpisywanie umów na recepty refundowane. Oznacza to, że od 1 lipca wszyscy lekarze będą pisać recepty zgodne z wzorem NIL.

POL zwraca się do wszystkich Reprezentatywnych Organizacji Świadczeniodawców biorących udział w powstaniu Rozporządzenia o Ogólnych Warunkach Umów w 2008r. o wsparcie inicjatywy Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia o zmianę obwiązującego rozporządzenia.

W celu realizacji powyższych postanowień uczestnicy spotkania powołali Sztab Kryzysowy w składzie:

Krzysztof Bukiel – OZZL
Andrzej Grzybowski – PFPOZ
Jacek Krajewski – PZ
Konstanty Radziwiłł – NIL
Agnieszka Rubinowska – SLP

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie