26 maja 2012

 

 

W dniu 25 maja 2012 roku w Warszawie w Klubie Lekarza przy ul. RAszyńskiej 54 odbyło się spotkanie przedstawicieli następująych organzacji lekarskich:

– Naczelnej RAdy Lekarskiej,

– Porozumienia Zielonogórskiego,

– Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia,

– Stowarzyszenia Lekarsy Praktyków,

– OZZL

Spotkanie poświęcone było głównie obecnemu kryzysowi, jaki wynikł z nowych przepisów o refundacji leków oraz regulacji dotyczących sposobu wypisywania recept refundowanych.

 

Po spotkaniu wydano komunikat jak niżej oraz wyslano list do ministra zdrowia, który jest – tutaj

Warszawa 25 maja 2012-05-25

Komunikat
z dnia 25 maja 2012

Organizacje należące do POL (Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków, OZZL, Polska Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia) oraz Naczelna Izba Lekarska uważają wzór umowy na recepty refundowane określony zarządzeniem 25/2012.GFL Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2012 za nie do przyjęcia. We wzorze tym umieszczono kary, które zostały usunięte z ustawy refundacyjnej po proteście „pieczątkowym” lekarzy. Znajdują się one również w umowach ze świadczeniodawcami.

POL wraz z Izbą Lekarską domaga się usunięcia niezgodnych z prawem kar umów na recepty refundowane dla lekarzy i świadczeniodawców oraz ogólnych warunków umów ze świadczeniodawcami. Domagamy się również, aby leki refundowane były zgodnie z wiedzą medyczną, a nie dokumentami rejestracyjnymi leku. Obecny system jest głęboko niesprawiedliwy dla pacjentów, pozbawia wielu ubezpieczonych należnej im refundacji, często uniemożliwia konieczne leczenie.

POL, podobnie jak Naczelna Izba Lekarska, rekomenduje lekarzom nie podpisywanie umów na recepty refundowane. Oznacza to, że od 1 lipca wszyscy lekarze będą pisać recepty zgodne z wzorem NIL.

POL zwraca się do wszystkich Reprezentatywnych Organizacji Świadczeniodawców biorących udział w powstaniu Rozporządzenia o Ogólnych Warunkach Umów w 2008r. o wsparcie inicjatywy Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia o zmianę obwiązującego rozporządzenia.

W celu realizacji powyższych postanowień uczestnicy spotkania powołali Sztab Kryzysowy w składzie:

Krzysztof Bukiel – OZZL
Andrzej Grzybowski – PFPOZ
Jacek Krajewski – PZ
Konstanty Radziwiłł – NIL
Agnieszka Rubinowska – SLP

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie