18 lutego 2020

 

Niedawno z inicjatywy NRL przeprowadzona została ankieta dotycząca stosunku lekarzy do wprowadzenia ewentualnego zakazu łączenia przez lekarzy pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Zapewne chęć jak najszybszego uzyskania opinii lekarzy w tej sprawie spowodowała, że pytania ankiety – w ocenie wielu odpowiadających – były nie dość precyzyjne, przy tym do pewnego stopnia powierzchowne. W związku z powyższym pojawił w OZZL pomysł aby nad problemem pochylić się nieco mocniej i sformułować pytania, które nieco bardziej zagłębią się w ten problem. Dzięki uprzejmości Medycyny Praktycznej możemy dzisiaj pytania te przedstawić szerszej grupie lekarzy. Zapraszamy zatem wszystkich lekarzy do udziału w ankiecie przygotowanej przez OZZL.  

 

link do ankiety:  https://www.mp.pl/ankieta/show.html?id=5266