23 grudnia 2011

 

iinformacja poniższa ze strony: http://www.dilnet.wroc.pl/

 

 

UCHWAŁA NR 327/2011 w związku z zawieszeniem Uchwały NRL dotyczącej protestu w sprawie wypisywania..

UCHWAŁA NR 327/2011
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 22 GRUDNIA 2011 ROKU

w związku z zawieszeniem Uchwały NRL dotyczącej protestu
w sprawie wypisywania recept na leki refundowane

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219 poz.1708 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu nie zgadza się z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z 16 grudnia 2011r. o zawieszeniu protestu dotyczącego wypisywania recept na leki refundowane. Dolnośląska Rada Lekarska od 01.01.2012r. zaleca lekarzom wypisywanie recept na dotychczasowych zasadach, z adnotacją „Refundacja leku do decyzji NFZ” i przyjmowanie oświadczeń o ubezpieczeniu pacjenta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz                                        Prezes
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej             Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
lek. med. Jacek Chodorski                  dr n. med. Igor Chęciński