5 października 2009

 

 

W dniu 01 października 2009r w Ratuszu Wrocławskim odbyła się Gala z okazji 20 lecia powstania Centrum im. Adama Smitha – pierwszego niezależnego instytutu typu „think tank”  w Polsce. W gali uczestniczył – wśród innych zaproszonych gości – przewodniczący ZK OZZL.  Z okazji jubileuszu, ZK OZZL przekazał Centrum gratulacje o treści jak niżej:

 

Bydgoszcz/Wrocław 01 października 2009r.  

 

 

Z okazji 20–lecia działalności Centrum im. Adama Smitha Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy składa jego Założycielom, Zarządowi, Radzie i Ekspertom serdeczne gratulacje. Przez ten czas, dla wielu Polaków, instytucji i organizacji Centrum było „latarnią morską”, wskazującą drogę do wolnej ekonomii, opartej na zdrowym rozsądku i trwałych wartościach. Dziękujemy za to i życzymy Państwu wytrwałości w dalszych działaniach, które – jesteśmy pewni  – doprowadzą w końcu nasz kraj do upragnionego celu.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu