12 grudnia 2011

 

Bydgoszcz dnia 12 grudnia 2011r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie rozwiązania konfliktu  dotyczącego recept refundowanych

 

W związku z pojawiającymi się zapowiedziami ze strony Ministerstwa Zdrowia o gotowości rozwiązania konfliktu związanego z wypisywaniem recept na leki refundowane, Zarząd Krajowy OZZL,  na posiedzeniu w dniu 09 grudnia 2011 przypomniał oczekiwania lekarzy w tym zakresie. Są one następujące:

1.       Lekarz wypisujący recepty powinien być wyłączony z określania uprawnień pacjenta do refundacji leków oraz stopnia tej refundacji. Podobna zasada odnosi się do świadczeniodawcy. Lekarze nie mają narzędzi, kompetencji, ani czasu aby zajmować się tymi sprawami i nie jest im to potrzebne do wypisania właściwego leku w określonej sytuacji. 

2.       Lekarz  (i świadczeniodawca) nie może być karany za błędy popełniane przy określaniu uprawnień pacjenta do refundacji leków i stopnia tej refundacji – co jest oczywistą konsekwencją pkt 1.

3.       Należy znieść „krótką ścieżkę” karania lekarza (i świadczeniodawcy) przez NFZ kwotą „nienależnej refundacji wraz z odsetkami” za „wypisanie recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi”. Wynika to z faktu, iż przepis wprowadzający tę karę pozostawia kontrolerom NFZ zbyt dużą swobodę w decydowaniu o tym, co jest (i co nie jest) „udokumentowanymi względami medycznymi”, a zatem i o karaniu lekarzy.  Przez to przepis ten jest niezgodny z art. 2 konstytucji RP. Zamiast tego NFZ może mieć prawo do ścigania oszustów, naciągaczy lub niekompetentnych lekarzy na normalnej drodze sądowej – jak to się dzieje w każdej innej dziedzinie.  

Najprostszym sposobem spełnienia powyższych oczekiwań jest skreślenie art. 48 ust 8 ustawy refundacyjnej z 12 maja 2011 roku oraz zmiana projektu rozporządzenia ministra zdrowia o receptach. Przestrzegamy rządzących przed próbami rozwiązania powyższego problemu półśrodkami, obietnicami lub zastraszaniem lekarzy.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

oświadczenie wysłano do mediów, do Ministra Zdrowia oraz do Sejmowej Komisji Zdrowia  

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie