21 września 2009

 

Główne tezy konferencji prasowej OZZL w dniu 21 września 2009r.

Zarząd Krajowy OZZL zlecił Pracowni Badań Społecznych DGA z Sopotu przeprowadzenie badania na temat wynagrodzeń i liczby dyżurów lekarzy.

W pierwszym pytaniu zapytano o ile – zdaniem respondentów – płaca lekarza specjalisty powinna być wyższa od płacy lekarza rezydenta.  Średnia wartość podana przez uczestników sondażu to 55 %, przy czym  im wyższe stanowisko, wykształcenie i wiek, tym wskaźnik ten był wyższy (dochodząc do 95%). 

W drugim pytaniu spytano ile dyżurów w miesiącu maksymalnie może mieć lekarz, aby zachował on odpowiednią sprawność psychoruchową w pracy i nie zagrażał pacjentom. Średnia wartość to 5,3 dyżurów/miesiąc i tutaj zgodność była niemal powszechna. Tylko najmłodsi uczestnicy sondażu (15-17 lat) wskazywali wyraźnie większą liczbę (7,4 dyżurów).

W trzecim pytaniu spytano o poparcie dla prawnego ograniczenia ilości dyżurów lekarskich do 2 w miesiącu. Takie ograniczenie wprowadziła, de facto, dyrektywa UE o czasie pracy, włączona do prawa polskiego w odniesieniu do lekarzy 1 stycznia 2008 roku. W praktyce nie jest ona stosowana, gdyż wielu lekarzy dyżuruje znacznie więcej korzystając z klauzuli opt-out lub przechodząc na kontrakty dyżurowe, nie objęte prawnymi ograniczeniami. Większość respondentów popiera prawne ograniczenie ilości dyżurów lekarskich do 2 miesiącu (52% – za, 27% – przeciw). Popierają je także ci, którzy uważają, że lekarze mogliby brać więcej niż 2 dyżury w miesiącu i nie zagrażałoby to zdrowiu pacjentów.

KOMENTARZ I WNIOSKI OZZL:

Istnieje powszechna świadomość w społeczeństwie, że zbyt duża ilość dyżurów pełnionych przez lekarzy stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych i dlatego powinno być prawne ograniczenie ilości dyżurów, jakie lekarz może pełnić w ciągu miesiąca. Jednocześnie istnieje powszechna zgoda na to, że pensja lekarza specjalisty powinna być wyraźnie wyższa niż pensja lekarza, który dopiero zaczyna praktykować w zawodzie np. rezydenta (średnio o 55%).

Ta opinia społeczna jest w wyraźnej opozycji do stanu faktycznego: Otóż średnia płaca zasadnicza lekarza specjalisty zatrudnionego w publicznej służbie zdrowia (wg informacji MZ) wynosi 3770 zł czyli jest NIŻSZA od płacy zasadniczej lekarza rezydenta. Aby płaca zasadnicza był wyższa o 55% od płacy rezydenta – zgodnie ze wskazaniem respondentów, to musiałby ona wynosić średnio 6000 zł.  Właśnie z powodu niskich płac ( za normalny czas pracy) lekarze podejmują dodatkowe zajęcia, a zwłaszcza pełnią nadmierną ilość dyżurów, nierzadko po kilkanaście miesięcznie, co zostało uznane przez respondentów za niedopuszczalne.

Wniosek:

Działania OZZL mające na celu podniesienie płac lekarskich za podstawowy czas pracy i doprowadzenie w ten sposób do zmniejszenia ilości dyżurów pełnionych przez lekarzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym.    

materiały  PBS – tutaj

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie