4 stycznia 2018

 

Pan premier Morawiecki zadeklarował parę dni temu (w wywiadzie telewizyjnym) gotowość do dialogu z lekarzami rezydentami. Odpowiedzią na tę deklarację był list Porozumienia Rezydentów OZZL do pana premiera z prośbą o pilne spotkanie.  W odpowiedzi na ten list pan premier stwierdził, że z rezydentami spotka się pan minister Radziwiłł, bo do tego jest wyznaczony.

To wydarzenie bardziej niż cokolwiek pokazuje jaki stopień „priorytetowości” mają sprawy publicznej ochrony zdrowia u pana premiera i u rządu. Przy czym trzeba stwierdzić (przypomnieć), że reakcja pana premiera Morawieckiego w niczym nie różni się od reakcji jego poprzedniczki na tym stanowisku. OZZL, a także Porozumienie Zawodów Medycznych  i parę innych organizacji skupiających pracowników służby zdrowia zwracało się z wnioskiem o spotkanie z premierem rządu RP w ostatnich dwóch latach wielokrotnie. Za każdym razem załatwiono ich odmownie, kierując do ministra zdrowia jako osoby „wyznaczonej” do tych spraw.

OZZL odpowiedział na jedną z takich odmów pismem do (ówczesnej) szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Kempy z pytaniem: „Czy Pani Minister sądzi, że my nie rozróżniamy ministra zdrowia od Prezesa Rady Ministrów i nie wiemy jakie są kompetencje obu tych wysokich urzędników państwowych?  Dlaczego traktuje nas Pani jak „niepiśmiennych dokerów z XIX wieku”, których trzeba pouczać do kogo kierować jakie postulaty?”  

Oczywiście pani minister dobrze wiedziała co może minister i co może premier. Wiedziała też, że nasze postulaty przekraczają kompetencje ministra zdrowia. Jej odmowa spotkania z przedstawicielami środowisk medycznych nie była ani pomyłką, ani zachowaniem procedur. Była po prostu wyznacznikiem stopnia „priorytetowości” spraw publicznej ochrony zdrowia u premiera i rządu RP. Premier Morawiecki kierując rezydentów po raz kolejny do ministra zdrowia demonstracyjnie pokazuje, że ta priorytetowość jest w tym samym miejscu gdzie wcześniej.    

 

Krzysztof Bukiel 4 stycznia 2017 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie