8 stycznia 2016

Bydgoszcz dnia 08 stycznia 2016r

Egzamin na „dobrą zmianę” w ochronie zdrowia jeszcze przed nami.

Oświadczenie ZK OZZL

W związku z wczorajszą konferencją prasową w Radomiu, z udziałem Pani Premier i Ministra Zdrowia, Zarząd Krajowy OZZL wyraża opinię, że stwierdzenie Pani Premier, iż w ochronie zdrowia nastąpiła już „normalność” i widać „dobrą zmianę” jest zdecydowanie przedwczesne. Nie przemawia za tym fakt, że przedłużone zostały – bez głośnych protestów – umowy na rok 2016 z lekarzami POZ i innymi placówkami ochrony zdrowia. W przeszłości również takie „spokojne” przedłużanie kontraktów miały miejsce, a sytuacja w ochronie zdrowia daleka była od normalności.  

Jakkolwiek wszyscy dostrzegają pozytywną zmianę sposobu pełnienia swojej funkcji przez obecnego Ministra Zdrowia w stosunku do jego poprzednika (będącego ministrem przez kilka lat w rządzie PO – PSL) to jednak egzamin na „dobrą zmianę” w całej ochronie zdrowia jest ciągle przed nami. Nastąpi ona wtedy, gdy znikną kolejki do leczenia, szpitale przestaną się zadłużać, a pracownicy ochrony zdrowia będą sprawiedliwie wynagradzani. Warunkiem tego jest zrównoważenie nakładów publicznych na opiekę zdrowotną z „koszykiem” świadczeń gwarantowanych. Konieczne jest też ograniczenie wielu niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych, które utrudniają pracę lekarzom.  

Pierwszym sprawdzianem dobrych intencji nowego Ministerstwa Zdrowia na tym polu będzie nowelizacja przepisów dotyczących refundacji leków i wypisywania recept. Przypominamy, że głównymi postulatami lekarzy jest:  uwolnienie ich od obowiązku oznaczania na recepcie odpłatności za leki refundowane (co jest niespotykane w innych krajach) oraz zniesienie powiązania refundacji leku ze wskazaniami zarejestrowanymi przez producenta określonego preparatu handlowego.  Powyższe przepisy bardzo utrudniają lekarzom wypisywanie leków refundowanych i powodują, że wielu pacjentów ich nie otrzymuje. 

Zarówno obecny Minister Zdrowia, jak i Wiceminister odpowiedzialny za „politykę lekową” przed objęciem swoich stanowisk popierali w/w postulaty lekarzy. Jeżeli by teraz zmienili zdanie, na co może wskazywać stanowisko Ministerstwa przekazane do sejmu w związku z rozpatrywaniem społecznego projektu zmian w ustawie refundacyjnej, oznaczałoby to nie „dobrą” ale „złą” zmianę i kontynuację złej polityki poprzedniego rządu i poprzedniego ministra. Zarząd Krajowy OZZL wyraża nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie