8 lutego 2016

 

Bydgoszcz dnia 08 lutego 2016r.

Komunikat dla mediów

W sprawie spotkania z Ministrem Zdrowia

 

Porozumienie Rezydentów OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym – 8 lutego 2016 roku, przedstawiciele Porozumienia spotkają się o godzinie 15.00 z Ministrem Zdrowia  Konstantym Radziwiłłem.  

Głównym postulatem, który Porozumienie Rezydentów przedstawi ministrowi będzie  przeprowadzenie kompleksowych zmian dotyczących szkolenia specjalizacyjnego. Rezydentura jest praktycznie jedyną formą odbywania specjalizacji, trwającą do sześciu lat. Wcześniej lekarz musi skończyć  sześcioletnie studia i odbyć roczny staż podyplomowy.

W ocenie Porozumienia Rezydentów niezbędne jest unowocześnienie systemu rezydenckiego, tak by spełniał wymagania stawiane współczesnej medycynie. Lekarze – rezydenci  zmagają się bowiem w swojej pracy i w zdobywaniu specjalizacji  z wieloma przeszkodami, których usunięcie jest relatywnie proste i leży tylko i wyłącznie w gestii Ministra Zdrowia.

Jedną z takich przeszkód są niskie wynagrodzenia. Wysokość pensji lekarza rezydenta pozostaje niezmieniona od 7 lat i wynosi aktualnie 70% średniej pensji krajowej. Należy zaznaczyć, że rezydentura nie jest stażem, ani szkoleniem, a wynagrodzenie nie jest państwowym  „stypendium”, jak to  przedstawiają niektórzy. Lekarz rezydent wykonuje normalną, ciężką lekarską pracę na rzecz szpitala i dla dobra pacjentów. Szkolenie  stanowi tylko jeden z elementów pracy rezydenta.  Niska wysokość uposażenia lekarzy rezydentów  utrudnia proces szkolenia, bo jest ono kosztowne. Zakup podręczników, uczestnictwo w kursach i szkoleniach odbywa się na prywatny  koszt lekarza – rezydenta !    

Rezydenci wierzą w dobrą wolę i chęć pomocy ze strony Ministra Zdrowia, który – jako wieloletni lider samorządu lekarskiego – domagał się zawsze wzrostu wynagrodzeń lekarzy ( do poziomu dwóch średnich krajowych dla lekarzy bez specjalizacji i trzech średnich dla specjalistów). Naczelnym celem Porozumienie Rezydentów jest stworzenie optymalnych warunków do wykonywanie pięknego zawodu lekarza i służenia chorym.

Zarząd Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Damian Patecki  – przewodniczący Zarządu PR

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL  

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie