15 czerwca 2009

Z Biura RPO otrzymaliśmy drugą odpowiedź na nasze wystąpienie dotyczące incydentu ciechanowskiego. Niestyty i tym razem RPO całkowicie pominął zasadniczy problem, który brzmi:

Czy odpowiada idei państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taka organizacja systemu opieki zdrowotnej, która  zakłada, że dla zapewnienia ogółowi społeczeństwa bezpłatnego dostępu do leczenia konieczne jest nałożenie na część tego społeczeństwa – personel medyczny – niewspółmiernie dużych ciężarów (w istocie wyzysk tego personelu) ?

Czy odpowiada idei państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP) taka organizacja systemu opieki zdrowotnej, która daje publicznemu płatnikowi (NFZ) prawo do ustalania cen za (kupowane) świadczenia zdrowotne na dowolnie niskim poziomie, bez powiązania z rzeczywistymi kosztami świadczeń, ale z możliwościami finansowymi płatnika, po to tylko, aby mógł on się zbilansować ?

Przedstawiciele Rzecznika konsekwentnie unikają zajęcia stanowiska w tej sprawie, chętnie zajmując się elementami drugorzędnymi. Trzeba jasno stwierdzić:  Nie uzyskaliśmy od Rzecznika Praw Obywatelskich jakiejkolwiek pomocy w odpowiedzi na nasze prośby w tej sprawie. Podobnie było parę lat temu, gdy prosiliśmy Rzecznika o wystąpienie z tym problemem do Trybunału Konstytucyjnego.

K.B.

odpowiedz RPO – tutaj: druga odpowiedz RPO.pdf druga odpowiedz RPO.pdf 

poprzednia odpowiedź – tutaj: http://lekarzpolski.pl/images/stories//RPO.pdf

Treść naszych listów do RPO -tutaj:

http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=874&r=2009&Itemid=246&lang=pl

 http://www.lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=864&r=2009&Itemid=99999999&lang=pl