11 maja 2020

 

ZK OZZL informuje, że w dniu dzisiejszym 11 maja 2020 roku wysłał pismo do  MInistra Zdrowia oraz Prezesa NFZ w sprawie dodatków dla lekarzy, którzy zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MZ pracują „na wyłączność” w szpitalach, w których leczeni są pacjenci chorzy na Covid-19

 

Treść listu poniżej:

 

 

Bydgoszcz 11 maja 2020

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Pan

Adam Niedzielski

Prezes NFZ

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Prezesie,

Jak się dowiadujemy od naszych kolegów lekarzy, wielu z nich, jeśli nie wszyscy, którzy zostali zobowiązani na mocy rozporządzenia ministra zdrowia do pracy wyłącznie w jednym miejscu z chorymi na Covid 19, nie otrzymali jeszcze dodatków, które były zapowiedziane przez Pana Ministra i Pana Prezesa. Podobno powodem jest trudność w oszacowaniu jak wysokie powinny być te dodatki dla poszczególnych lekarzy.

W związku z powyższym, Zarząd Krajowy OZZL zwraca się do Panów z postulatem, aby przyjąć sposób najprostszy, najtańszy (jeśli chodzi o koszty organizacyjne), najbardziej rozsądny i – w istocie – jedyny sprawiedliwy to znaczy przyznać każdemu lekarzowi dodatek w kwocie – zapowiadanej również przez Panów – 10 tys. PLN za jeden miesiąc pracy w jednym miejscu.

Trzeba zauważyć, że wszyscy wymieni wyżej lekarze wykonują w istocie jednakową pracę, a zgodnie z art. 183c Kodeksu pracy: pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Jak to będzie, gdy pracujący obok siebie koledzy otrzymają wynagrodzenie różniące się np. o 5 tys. PLN? Dodatek, o którym mówimy, powinien być – w ocenie OZZL – potraktowany jako forma premii za pracę „na wyłączność” u danego pracodawcy i jako taki powinien być równy dla wszystkich lekarzy.

Dodać należy, że tylko od Panów woli zależy przyznanie dodatków w formie przez nas proponowanej, bo rozporządzenie MZ nie określa w tym zakresie żadnych ram. Nie zagrozi to też w żadnym stopniu finansom przeznaczonym na ten cel, bo wobec ogromu środków przewidzianych przez Rząd RP na zwalczanie skutków epidemii, pieniądze na dodatki dla lekarzy nie stanowią nawet „kropli w morzu”.

Pojawia się dobra okazja, aby uwiarygodnić słowa wdzięczności i uznania, kierowane przez Panów w dniu 7 kwietnia i później pod adresem lekarzy (i innych pracowników ochrony zdrowia). Pozostaną one tylko pustymi gestami, jeśli tak skromny postulat, który przedstawiamy, zostanie odrzucony.

Z drugiej strony spełnienie tego postulatu będzie dobrym prognostykiem dla przyszłych rozmów w sprawie trwałych uregulowań dotyczących warunków pracy i płacy lekarzy, które muszą się pojawić jako element koniecznej reformy obecnego, niewydolnego systemu publicznej ochrony zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie