10 czerwca 2011

Bydgoszcz dnia 09 czerwca 2011r

 

 

Oświadczenie

ZK OZZL w sprawie planowanych zmian w rozliczaniu przez NFZ ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 

 

ZK OZZL protestuje przeciwko kolejnym już działaniom NFZ, których celem jest obniżenie cen za refundowane świadczenia zdrowotne i przerzucenie na świadczeniodawców odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w warunkach znacznego niedoboru środków.

Taki charakter mają planowane przez Fundusz zmiany rozliczania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które mają wejść w życie od 01 lipca 2011r. Głównym kierunkiem tych zmian jest coraz powszechniejsze łączenie w jedną wycenę: pracy lekarza i określonego zestawu badań dodatkowych lub kilku porad lekarskich, badań dodatkowych i innych świadczeń. W tak skonstruowanej wycenie nie ma wyodrębnionego wynagrodzenia dla lekarza, który musi je „wygospodarować” z kwoty ogólnej. W ten sposób – aby zarobić – lekarz musi oszczędzać na badaniach, stawiając diagnozę „na wyczucie”, a ewentualne błędy takiego postępowania obciążą wyłącznie lekarza. Fundusz zapewnił bowiem sobie „alibi” w postaci wliczenia w cenę świadczenia także badań dodatkowych. Jednak gdyby lekarze rzetelnie je stosowali musieliby zrezygnować z wynagrodzenia lub – wręcz – dokładać do tych badań z własnej kieszeni.

Przestrzegamy, że ten sposób rozliczania świadczeń nieuchronnie prowadzi do obniżenia jakości leczenia i do promocji (finansowej) postaw nieodpowiedzialnych oraz „kombinatorstwa”.

Domagamy się wycofania tak złego projektu. Zamiast tego proponujemy aby zostały powołane specjalne zespoły (różne dla różnych specjalności) – na wzór tego, który został powołany przez Prezesa NFZ dla opracowania metodologii wyceny hemodializoterapii. W ich skład niech wejdą przedstawiciele NFZ oraz świadczeniodawców odpowiednich specjalizacji. Niech najpierw oszacują one koszty potrzebne do wykonania poszczególnych świadczeń, w tym również koszty pracy lekarza, a następnie niech zdefiniują poszczególne typy porad (świadczeń). Jest oczywiste, że trzeba przeznaczyć na ten cel odpowiedni czas (rok?), a do tej pory pozostawić dotychczasowe warunki umów.

Nie można stale oszukiwać pacjentów i wyzyskiwać świadczeniodawców.

ZK OZZL zwrócił się w tej sprawie do minister zdrowia i prezesa NFZ oraz będzie interweniował u RPO.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu