1 marca 2012

Bydgoszcz dnia 01 marca 2012r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie szkalowania polskich lekarzy przez ministra zdrowia.


 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko szkalowaniu lekarzy przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, który wielokrotnie publicznie twierdził lub sugerował, że lekarze uciekają od odpowiedzialności za właściwe wypisywanie leków. Miałby o tym świadczyć sprzeciw lekarzy wobec przepisów o wypisywaniu recept na leki refundowane i wobec karania lekarzy i świadczeniodawców za błędy w tym zakresie.

Prawda jest inna. Lekarze nie uciekają od odpowiedzialności za wypisywanie leków, ale domagają się aby miała ona merytoryczny charakter, a wysokość kar była adekwatna do wielkości winy.

Lekarz może i powinien odpowiadać za to czy wypisał choremu właściwy lek w określonej chorobie, czyli – czy zrobił to w sposób uzasadniony wiedzą i praktyką medyczną.

Lekarz (i świadczeniodawca) nie może i nie powinien odpowiadać za to, czy dla wypisanego przez niego leku został właściwie przyporządkowany poziom refundacji, ani za to, czy właściwie zweryfikowano uprawnienia pacjenta do refundacji. Lekarz i świadczeniodawca nie może i nie powinien odpowiadać również w przypadkach niejasno określonych i pozostawionych do arbitralnej decyzji kontrolera NFZ – jak to jest dotychczas, a kary nakładane na lekarzy i świadczeniodawców nie mogą być nieproporcjonalnie wysokie do winy.

Przeciwko takiej odpowiedzialności lekarze polscy protestują i nie przestaną protestować aż osiągną swój cel, bo jest on racjonalny i służy nie tylko lekarzom ale również ich pacjentom.

Po raz kolejny apelujemy do Rządu o uwzględnienie naszych uzasadnionych oczekiwań. Ich niespełnienie musi doprowadzić do kolejnych niepokojów społecznych.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Do wiadomości:

Minister zdrowia,

Media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie