1 marca 2012

Bydgoszcz dnia 01 marca 2012r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie szkalowania polskich lekarzy przez ministra zdrowia.


 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy protestuje przeciwko szkalowaniu lekarzy przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, który wielokrotnie publicznie twierdził lub sugerował, że lekarze uciekają od odpowiedzialności za właściwe wypisywanie leków. Miałby o tym świadczyć sprzeciw lekarzy wobec przepisów o wypisywaniu recept na leki refundowane i wobec karania lekarzy i świadczeniodawców za błędy w tym zakresie.

Prawda jest inna. Lekarze nie uciekają od odpowiedzialności za wypisywanie leków, ale domagają się aby miała ona merytoryczny charakter, a wysokość kar była adekwatna do wielkości winy.

Lekarz może i powinien odpowiadać za to czy wypisał choremu właściwy lek w określonej chorobie, czyli – czy zrobił to w sposób uzasadniony wiedzą i praktyką medyczną.

Lekarz (i świadczeniodawca) nie może i nie powinien odpowiadać za to, czy dla wypisanego przez niego leku został właściwie przyporządkowany poziom refundacji, ani za to, czy właściwie zweryfikowano uprawnienia pacjenta do refundacji. Lekarz i świadczeniodawca nie może i nie powinien odpowiadać również w przypadkach niejasno określonych i pozostawionych do arbitralnej decyzji kontrolera NFZ – jak to jest dotychczas, a kary nakładane na lekarzy i świadczeniodawców nie mogą być nieproporcjonalnie wysokie do winy.

Przeciwko takiej odpowiedzialności lekarze polscy protestują i nie przestaną protestować aż osiągną swój cel, bo jest on racjonalny i służy nie tylko lekarzom ale również ich pacjentom.

Po raz kolejny apelujemy do Rządu o uwzględnienie naszych uzasadnionych oczekiwań. Ich niespełnienie musi doprowadzić do kolejnych niepokojów społecznych.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

Do wiadomości:

Minister zdrowia,

Media