8 stycznia 2012

 

W związku z upowszechnianą przez polityków rządzącej koalicji oraz przez niektórych dziennikarzy tezą jakoby organizacje, które protestują obecnie przeciwko nowych zasadom wypisywania recept na leki refundowane – dotychczas tego nie robiły, mimo, że ustawa była uchwalona pół roku temu – przypominamy parę dokumentów OZZL.

 

 

Dla informacji podejemy, że ustawa (zawierająca przepisy o karaniu lekarzy za niezawinione błędy) została uchwalona w dniu 12 maja 2011 roku, a rozporządzenie ministra w sprawie recept (zawierające przepisy zobowiązujące lekarza do zaznaczania poziomu refundacji leku na recpcie) – 23 grudnia 2011 roku, natomiast obwieszceznie ministra zawierające wykazy leków refundowanych, które niezwykle skomplikowały ustalanie poziomu refundacji z powodu konieczności uwzględniania „zarejestrowanych wskazań” w odniesieniu do każdego leku  – 23 grudnia i 29 grudnia 2011r.

 

linki do dokumentów OZZL  poniżej – proszę zwrócić uwagę na daty:

 

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12568;my-leczymy-wy-refundujecie-propozycja-ozzl-&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

http://ozzl.org.pl/images/stories/list_do_Piroga.pdf

 

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12700;czy-rzd-podstpnie-rkami-lekarzy-chce-ograniczy-dostp-pacjentow-do-lekow-refundowanych-komunikat-zk-ozzl&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12713;ozzl-wystpi-do-tk-z-wnioskiem-o-uznanie-e-ustawa-refundacyjna-jest-niezgodna-z-konstytucj-komunikat-zk-ozzl-&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12701;ozzl-interweniuje-u-rzecznika-praw-pacjenta-w-sprawie-ograniczenia-dostpu-do-lekow-refundowanych-przez-podstpne-dziaania-rzdu-list-zk-ozzl-do-rpp&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

http://ozzl.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12698;owiadczenie-zk-ozzl-dotyczce-projektu-rozporzdzenia-mz-w-sprawie-recept-&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie