23 listopada 2009

Bydgoszcz dnia 23 listopada 2009r

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie konfliktu w szpitalu wojewódzkim w Krośnie

 

Zarząd Krajowy OZZL apeluje do Marszałka i Zarządu Województwa Podkarpackiego o natychmiastowe odwołanie dyrektora szpitala wojewódzkiego w Krośnie i zakończenie w ten sposób przedłużającego się konfliktu między pracownikami szpitala a dyrektorem. Uchroni to szpital przed likwidacją. 

 

Fakt, że prawie 100% lekarzy zatrudnionych w szpitalu, dobrowolnie zrezygnowało z pracy, nie chcąc pracować z obecnym dyrektorem,  dowodzi, iż konflikt jest niezwykle  głęboki i nie do rozwiązania przy pozostawieniu dyrektora na tym stanowisku.  Niewiarygodnie brzmią argumenty zwolenników dyrektora, że jest on znakomitym menedżerem i z tego powodu powinien nadal pełnić swoją funkcję – dla dobra szpitala. Jedną z najważniejszych cech dobrego menedżera jest bowiem umiejętność konsolidacji załogi wokół swojego programu, budowanie motywacji do lepszej pracy, spowodowanie, że pracownicy czują się związani ze swoim zakładem. Jeśli tej cechy brakuje dyrektorowi szpitala, jeśli wzbudza on konflikty wśród załogi, rozbija jej jedność, zniechęca do pracy  – nie jest dobrym zarządzającym, nawet gdyby przedstawiał  fantastyczne plany i projekty. A wiadomo skądinąd, że również w innych miejscach obecny dyrektor szpitala krośnieńskiego wzbudzał podobne konflikty. 

 

Szpital różni się diametralnie od np. fabryki, gdzie podstawowe znaczenie mają maszyny, a obsługujących je pracowników można – bez większej szkody – wymienić niemal z dnia na dzień. Szpital jest – w sensie technicznym – zakładem usługowych, dodatkowo udzielającym bardzo szczególnych usług, w których bezpośrednie zaangażowanie pracowników ma znaczenie decydujące dla powodzenia „firmy”. Nie można zbudować dobrej marki szpitala ze skłóconą załogą ani wbrew niej. 

 

Dlatego – z powodów czysto praktycznych, a nie dla pokazania, kto jest ważniejszy w tym sporze – Zarząd Województwa Podkarpackiego powinien odwołać ze stanowiska dyrektora szpitala w Krośnie. Wiele wcześniejszych przykładów pokazuje, że podobne konflikty kończyły się zawsze z korzyścią dla szpitala, gdy niechciany dyrektor odszedł, a nowy potrafił osiągnąć sukces współpracując z pracownikami, a nie walcząc z nimi.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

ZK OZZL informuje również, że pisma o treści podobnej jak oświadczenie zostały dzisiaj skierowane do Marszałka i Zarządu Województwa Podkarpackiego 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie