20 stycznia 2016

 

Zastanawia mnie czy wypisywanie recept mieści się w pojęciu „wykonywanie działalności leczniczej”.

 

Pytanie takie nasunęło mi się po przeczytaniu Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania raportu dotyczącego możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej.

 

W skład tego Zespołu weszły bowiem osoby, które pamiętamy jako mocno zaangażowane w proteście całego środowiska lekarskiego przeciwko niektórym zapisom dotyczącym wypisywania recept na leki refundowane, a zwłaszcza przeciwko obciążaniu lekarza obowiązkiem wskazywania stopnia odpłatności za lek refundowany.
 
Zatem: czy w raporcie, który powstanie, znajdziemy np taki zapis:
 
– Należy uprościć wykonywanie działalności leczniczej lekarza poprzez:
   

1/  Uchylenie przepisu, który zobowiązuje lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane do wskazywania odpłatności za leki, to jest uchylenie § 6. ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 08 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich oraz – konsekwentnie – wprowadzenie następujących zmian w Ustawie  o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

 – usunięcie art. 45 ust. 2 (zobowiązanie lekarza do odnotowywania uprawnień wybranych osób uprzywilejowanych w dostępie do leków) 

– usunięcie ust . 2a – (zobowiązanie lekarza do określenia odpłatności leku na recepcie),

– odpowiednią zmianę ust. 5 pkt 4 – poprzez wykreślenie słów:  „w szczególności w zakresie przepisów ust. 2 i 2a”.

2/  Likwidację przyporządkowania refundacji leków do wskazań zarejestrowanych przez producenta odpowiedniego preparatu handlowego, przez zmianę odpowiedniego  przepisu Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.  

 
Do końca marca 2016 roku raport ma być gotowy. 
 
K.B. 
 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie