1 kwietnia 2016

 

Zarząd Krajowy OZZL otrzymał pismo od minister Beaty Kempy szefowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. List ten stanowi odpowiedź na list z dnia 14 marca br. skierowany do pani Premier Beaty Szydło przez 9 ogólnokrajowych  związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne. Informacja o liście do pani premier – przedstawiliśmy tutaj:     http://ozzl.org.pl/index.php/13565-list-do-premier-beaty-szydlo-podpisany-przez-9-ogolnokrajowych-zwiazkow-zawodowych-zawodow-medycznych

 

W swoim piśmie,  Beta Szydło informuje nas (i pozostałych 8 związków zawodowych), że list skierowany do pani premier został odesłany do przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego pana Piotra Dudy (przewodniczącego NSZZ Solidarność). List od pani minister Kempy – tutaj.

 

W związku z powyższym, ZK OZZL (zanim jeszcze na powyższy fakt zareaguje wspólnie 9 w/w związków zawodowych) wysłał list do pana Piotra Dudy z pytaniem i propozycją.  List ZK OZZL do Piotra Dudy tutaj.