22 września 2013

 

Informuję, że Zarząd Regionu Śląskiego OZZL wygrał kolejną sprawę w sądzie: Sąd Rejonowy w Mikołowie uchylił ostatecznie postanowienie Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Południe o umorzeniu postępowania w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Tychach Andrzeja Drybańskiego, który w dniu 8 grudnia 2010 r. zamknął – dokładnie: zawiesił czasowo działalność – oddziału urazowo-ortopedycznego w/w szpitala bez wymaganej – zgodnie z obowiązującą wówczas Ustawą o ZOZ – zgody wojewody śląskiego czym naraził pacjentów na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia, pracowników oddziału na wiele niedogodności, a szpital i oddział na utratę dobrego wizerunku.

Oznacza to, że Prokuratura zobowiązana jest teraz prowadzić postępowanie, wykonać czynności zlecone przez sąd (m.in. ustalić i przesłuchać innych pokrzywdzonych oraz członków ówczesnej Rady Społecznej szpitala)  i może je zakończyć albo skierowaniem aktu oskarżenia do sądu albo ponownie umorzyć postępowanie. W tym ostatnim przypadku pokrzywdzeni lekarze mają prawno złożyć tzw. subsydiarny (samodzielny) akt oskarżenia i zapewne to uczynią przy wsparciu ZR Śl. OZZL.

Zarząd Regionu Śląskiego OZZL już 7 stycznia 2011 r. skierował wniosek do Prokuratury Okręgowej w Katowicach o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Pomimo oczywistej przewlekłości postępowania (Zarząd Regionu Śląskiego OZZL rozważy czy nie sfinansować pokrzywdzonym lekarzom złożenia skargi na tę przewlekłość do Prokuratury Okręgowej) jest to sprawa niezwykle istotna szczególnie teraz.  Mogą pojawiać się bowiem kolejni dyrektorzy szpitali lub prezesi spółek prawa handlowego, którzy w sytuacji skrajnego niedofinansowania i dyscypliny finansowej wymuszanej Ustawą o działalności leczniczej/Kodeksem spółek prawa handlowego oraz widmem przekształceń wielu SP ZOZ w spółki prawa handlowego ulegać będą pokusie zamykania czy czasowego zawieszania działalności  niektórych (zwłaszcza tzw. „nierentownych”) oddziałów szpitalnych z naruszeniem prawa, dzisiaj wymogów Ustawy o działalności leczniczej, które w założeniu mają chronić pacjentów i pośrednio również pracowników, w tym lekarzy.


Maciej Niwiński

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL


tel. 501 437 140

mail:
slask@ozzl.org.pl
maciejniwinski@wp.pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie