20 stycznia 2010

Bydgoszcz dnia  21 stycznia 2010r

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Prawny

 

Szanowni Państwo,

Prosimy o przedstawienie oficjalnego stanowiska Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązku wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lekarzy, którzy są zatrudnieni wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

 

Uzasadnienie:

 

Ostatnia nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadziła art. 48a, zobowiązujący lekarzy wykonujących zawód na terytorium RP do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Jednocześnie jednak obowiązują przepisy kodeksu pracy, które przewidują, że za szkody wyrządzone wobec osoby trzeciej przez pracownika odpowiada pracodawca oraz, że pracownik nie może być obciążony finansowymi ciężarami  z powodu wykonywania zadań na rzecz pracodawcy. Powstaje zatem wyraźna sprzeczność między powyższymi przepisami ustawowymi tej samej rangi. Wobec tego rodzi się pytanie:  

Czy lekarz wykonujący swój zawód na terytorium RP – wyłącznie na podstawie umowy o pracę – podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych i czy brak takiego ubezpieczenia stanowi podstawę do odmowy zatrudnienia lekarza przez pracodawcę?

 

Przy okazji przypominamy, że podobna sprzeczność zaszła po wprowadzeniu nowych przepisów o zwolnieniach lekarskich (ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.). Przepisy te zobowiązują „wystawiających zwolnienie” (czyli lekarzy) m. innymi do archiwizacji druków ZUS ZLA. Jednak – zgodnie z interpretacją Trybunału Konstytucyjnego ( T.28/99 z 29 listopada 1999r) – w przypadku lekarzy, pracowników etatowych, ten obowiązek obciąża pracodawcę lekarza, nie samego lekarza – pracownika.  W ocenie OZZL podobnie należy interpretować nowy obowiązek ubezpieczenia wprowadzony wobec lekarzy. Dotyczy on wszystkich lekarzy  z wyjątkiem tych, którzy wykonują swój zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę.

 

 

W związku z tym naszą prośbę uważamy za uzasadnioną.

Przesyłamy wyrazy szacunku.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie