13 grudnia 2010

W styczniu 2009 roku ZK OZZL wnioskował do NIK o przeprowadzenie kontroli NFZ w zakresie metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych przez Fundusz z uwzględnieniem kosztów pracy lekarzy ( i innego personelu medycznego w tej wycenie). Nasz wniosek do NIK przypominamy tutaj: 

http://lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12028&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

W odpowiedzi NIK zapewniła nas, że kontrola taka będzie przeprowadzona -list NIK do OZZL -tutaj:

http://lekarzpolski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12046&catid=56;aktualnoci&Itemid=2

 

Do dzisiaj nie mamy żadnej informacji o wynikach kontroli. ZK OZZL zwrócił się więc do NIK z listem w tej sprawie:

 

Bydgoszcz dnia 14 grudnia 2010r.

 

 

Najwyższa Izba Kontroli

Departament Strategii Kontrolnej

Wydział Skarg i Wniosków

Ul. Filtrowa 57

00-950 Warszawa

Skrytka pocztowa P-14

 

Szanowni Państwo,

 

W styczniu 2009 roku Zarząd Krajowy OZZL wnioskował do Państwa o przeprowadzenie kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie sposobu i metodologii wyceny świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Fundusz, z uwzględnieniem udziału kosztów pracy lekarzy i innego personelu medycznego w tej wycenie.

 

Uzyskaliśmy od Państwa odpowiedź (WSK/WSW/051/T/52/09), że kontrola taka zostanie przeprowadzona w ramach kontroli planowej nt. „Wykonanie planu finansowanego NFZ w roku 2008” przewidzianej na II/III kwartał roku 2009. Zapewnili nas Państwo również, że zostaniemy powiadomieni o głównych ustaleniach kontroli, po zakończeniu postępowania kontrolnego.

 

Zwracamy się do Państwa o informację, czy w/w kontrola została przeprowadzona i czy w jej ramach skontrolowano „sposób i metodologię wyceny świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez NFZ, z uwzględnieniem udziału kosztów pracy lekarzy i innego personelu medycznego w tej wycenie”.

 

Powyższe informacje są nam potrzebne wobec kolejnej obniżki wyceny świadczeń zdrowotnych dokonywanej przez NFZ, co skutkuje również próbami obniżania płac lekarskich, a to wszystko przy wzrastających kosztach świadczeń.

 

Z poważaniem

 

Zarząd Krajowy OZZL

 

Krzysztof Bukiel- przewodniczący Zarządu