10 grudnia 2015

 

 Na stronie polityki zdrowotnej  ukazała się informacja dotycząca stanowiska rządu odnośnie społecznego projektu ustawy zmieniającej ustawę refundacyjną, który to projekt został opracowany głównie przez Porozumienie Zielonogórski i  ma być właśnie ponownie rozpatrywany przez Sejm. 

 

W omówieniu tego stanowiska znalazło się m. innymi zdanie: 

 

„Z negatywnym odbiorem spotkała się też proponowana zmiana polegająca na wyłączeniu z zakresu działań lekarza wystawiającego receptę określenia poziomu odpłatności. Rząd podkreśla, że lekarz obejmuje proces przepisywania leku dla pacjenta nie tylko pod kątem medycznym, ale także ekonomicznym. Odpowiednie zachowanie lekarza wiąże się z dostrzeżeniem możliwych wydatków pacjenta na leki oraz dostosowaniem ich do jego możliwości.”

 

Jak wszyscy dobrze pamiętamy obecny minster zdrowia Konstanty Radziwiłł, prezentował dotychczas zawsze odmienny pogląd, którego wyrazem są m. innymi oficjalne stanowiska NRL. Rodzi się zatem istotne pytanie: Czy minister zdrowia należy do rządu ? 

 

K.B.