26 lipca 2022

 

LIST otwarty ZK OZZL do Prezesa PiS

w sprawie zatrudnienia lekarzy w jednym miejscu pracy

Bydgoszcz 26 lipca 2022

Pan

Jarosław Kaczyński

Prezes Partii Prawo i Sprawiedliwości.

Szanowny Panie Prezesie,

Zwracamy się do Pana w tej formie – listu otwartego – ponieważ nasze dotychczasowe wystąpienia kierowane bezpośrednio do Pana lub do struktur Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie do Pana nie trafiały. Można tak sądzić na podstawie Pana wystąpienia w dniu przedwczorajszym w Koninie. Być może treść tego listu trafi do Pana za pośrednictwem mediów.

We wspomnianym wystąpieniu w Koninie stwierdził Pan, że jest potrzeba, aby lekarze nie łączyli pracy w publicznej ochronie zdrowia z pracą w praktyce prywatnej, bo może to stanowić pokusę i dać możliwość wykorzystywania zasobów publicznych dla własnych zysków lekarzy. Zdziwił nas fakt, że nie zauważył Pan (i nie odniósł się do tego), że podobny postulat jest zgłaszany od lat przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, największy związek zawodowy lekarzy i jedyny uznany przez sąd za reprezentatywny dla zawodu lekarza. Postulat ten kierowaliśmy w bezpośrednich pismach do kolejnych ministrów zdrowia w rządzie PiS, do kolejnych premierów w rządzie PiS, do Pana osobiście, do Kongresu PiS. O postulacie tym informowaliśmy wielokrotnie publicznie media. W roku 2020 (marzec/kwiecień) przeprowadziliśmy badanie sondażowe wśród lekarzy (korzystając z pomocy portalu Medycyna Praktyczna), z którego wynika, że prawie wszyscy lekarze (84%) są gotowi do pracy w jednym miejscu, w publicznej ochronie zdrowia, jeżeli ich wynagrodzenia będą odpowiednie. Za odpowiednie uznali oni kwotę 15 tys, zł netto, co – nawet uwzględniając inflację – jest dużo mniej niż kwota 60-80 tys., o której Pan wspomniał w swoim wystąpieniu i na którą się Pan zgodził. Wyniki badania wraz z postulatem wprowadzenia odpowiedniego wynagradzania lekarzy za pracę „na wyłączność” zostały przesłane ministrowi zdrowia. Niestety zostały to zupełnie zlekceważone. W zamian, minister Adam Niedzielski zdecydował, że lekarze w publicznej ochronie zdrowia mają mieć wskaźnik płacy minimalnej w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w wysokości 1,45 (w stosunku do 1,58, jaki faktycznie mieli w szpitalach w roku 2018). Minister Niedzielski „wycenił” zatem pracę lekarza specjalisty ok. 7- 10 razy niżej niż zrobił to Prezes partii, która ministra na to stanowisko rekomendowała.

Trudno dociec jaka jest przyczyna takiej rozbieżności między praktycznymi działaniami ministra zdrowia, a tezami głoszonymi przez Prezesa partii tworzącej rząd. W związku z powyższym zwracamy się do Pana z prośbą o spotkanie z przedstawicielami OZZL w celu omówienia przedstawionego wyżej problemu zatrudnienia lekarzy „na wyłączność” w publicznej ochronie zdrowia. Może takie spotkanie pozwoli na rozwianie wątpliwości dotyczącej stanowiska lekarzy. Nie wykluczone bowiem, że komuś zależy na tym, aby stanowisko to nie było znane Prezesowi partii rządzącej, aby skłócić lekarzy z rządzącymi.

Z wyrazami szacunku.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu  

Otrzymują:

– Prezes PiS Jarosław Kaczyński,

– media

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie