11 marca 2016

 

Bydgoszcz dnia 11 marca 2016 r.

Zaproszenie na konferencję prasową:

Czy „dobra zmiana” w ochronie zdrowia jest możliwa bez strajku ? 

 

 

Zarząd Krajowy OZZL i osiem innych ogólnokrajowych związków zawodowych reprezentujących wszystkie zawody medyczne, zaprasza  na konferencję prasową, która odbędzie się w poniedziałek 14 marca o godzinie 10.30 w Warszawie w Domu Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54.

W czasie konferencji poinformujemy o szczegółach porozumienia, jakie zawarły ze sobą nasze związki zawodowe, przedstawimy cele tego porozumienia i działania, jakie zamierzamy podjąć aby te cele osiągnąć, zastanowimy się wspólnie czy musi dojść do strajku generalnego w ochronie zdrowia aby nastąpiła wreszcie dobra zmiana w tej dziedzinie.

Zapraszamy:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy oraz:

  1. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii,
  2. Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
  3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii  
  4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych  Radioterapii
  5. Krajowy Związek Zawodowy  Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
  6. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii
  7. Ogólnopolski Związek Zawodowy Fizjoterapia,
  8. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL