21 maja 2020

 

ZK OZZL wysłał w dniu dzisiejszym 21 maja pismo do MZ w sprawie konieczności podjęcia rozmów i uchwalenia odpowiednich przepisów w związku z utratą ważności ustawy wprowadzającej podwyżki dla lekarzy ze specjalizacją.

 

treść pisma poniżej:

 

 

Bydgoszcz dnia 21 maja 2020r

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze,

Proces „odmrażania” gospodarki, życia społecznego, jak również publicznej ochrony zdrowia, który od pewnego czasu jest już realizowany w Polsce, powinien być – w naszej ocenie – uzupełniony „odmrożeniem” rozmów dotyczących realizacji porozumienia zawartego między Panem Ministrem a PR OZZL w lutym 2018 roku. Jednym z efektów tego porozumienia był ustawowy przepis o sfinansowaniu z budżetu państwa wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (i pochodnych) lekarzy specjalistów, którzy spełnią określone warunki, do kwoty 6750PLN. Przepis ten traci swoją moc w tym roku, co powoduje, że niektórzy dyrektorzy szpitali już zapowiadają obniżenie płac lekarskich do poprzedniego poziomu. Wobec powyższego sprawa dalszego finansowania owych podwyżek, a również ich wysokości, powinna stać się przedmiotem – najpierw rozmów między Panem Ministrem a OZZL, a następnie odpowiednich przepisów prawnych.

Wymieniona wyżej kwota wynagrodzenia zasadniczego lekarzy – w chwili jej uchwalenia – odpowiadała trzykrotności ustawowej płacy minimalnej i półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Dzisiaj – wskutek ustawowej podwyżki płacy minimalnej i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz wskutek inflacji – płaca ta zmniejszyła swoją rzeczywistą wartość. Jeśli by tylko miała być utrzymana jej ówczesna relacja do płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia, pensja zasadnicza lekarza ze specjalizacją powinna wynosić ok. 7800 PLN.

Widać zatem pilną potrzebę nowelizacji odpowiednich przepisów i konieczność podjęcia rozmów na ten temat. W ocenie OZZL powinny być one uzupełnione o omówienie sposobu i terminu realizacji zasady: jeden lekarz – jeden etat, czyli pracy lekarza „na wyłączność” u danego pracodawcy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Jak wskazywaliśmy już w poprzednim naszym piśmie do Pana Ministra, zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego wśród lekarzy, tylko znikomy procent z nich (16%) nie zgadza się na takie rozwiązanie. Pozostali byliby skłonni przyjąć warunek „wyłączności zatrudnienia” przy odpowiednim poziomie wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie, jakie – w pewnym sensie – zaproponował Pan przy okazji epidemii – 16750PLN za jeden etat, z wprowadzeniem mechanizmu waloryzacji, satysfakcjonowałby znaczną część z nich (jeżeli nie większość).

Prosimy o wyznaczenie terminu spotkania.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie