5 czerwca 2012

Bydgoszcz dnia 05 czerwca 2012r.

 

Oświadczenie ZK OZZL

w sprawie odwołania prezesa NFZ

 

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z aprobatą przyjmuje decyzję Premiera RP o odwołaniu ze stanowiska prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza.

 

Decyzja ta była uzasadniona, bo prezes Funduszu złamał prawo, umieszczając w umowach na wypisywanie recept refundowanych, zawieranych na podstawie ustawy o refundacji leków, takie zapisy o karach umownych, które zostały z tej ustawy wykreślone przez Sejm, a więc uznane za niewłaściwe i niedopuszczalne. Prezes NFZ postawił się w ten sposób ponad ustawodawcę i doprowadził do ponownego zaostrzenia konfliktu z lekarzami i świadczeniodawcami oraz naraził pacjentów na utratę możliwości skorzystania przez nich z refundacji leków, do której mają prawo.

 

Jednak sama zmiana na stanowisku prezesa NFZ nie rozwiąże powyższych problemów. Konieczna jest zmiana tych decyzji odwołanego prezesa, które doprowadziły do konfliktu i niepokojów społecznych.

 

OZZL oczekuje, że zostaną podjęte następujące działania:

1. Wykreślenie ze wzoru umowy upoważniającej do wypisywania recept refundowanych tych kar, które zostały wykreślone przez sejm z ustawy refundacyjnej oraz tych, które nie odpowiadają istocie kar umownych, ale stanowią – niedopuszczalne w umowie cywilno-prawnej – quasi-sankcje administracyjne (wg określenia Rzecznika Praw Pacjenta w liście do Ministra Zdrowia);

2. Wykreślenie z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawieranych przez NFZ ze świadczeniodawcami takich samych kar, jak wymienione wyżej i z tego samego powodu;

3. Podjęcie rozmów ze „Sztabem Kryzysowym” powołanym przez organizacje lekarskie, w sprawie nowego, zgodnego z prawem, brzmienia zapisów o karach umownych w umowach upoważniających do wypisywania recept refundowanych przez lekarzy prywatnie praktykujących i w umowach o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych przez NFZ ze świadczeniodawcami.

 

Wszystkie w/w działania leżą w kompetencjach prezesa NFZ i mogą być podjęte przez nowego prezesa natychmiast po objęciu stanowiska. Niepodjęcie powyższych działań spowoduje, że akcja protestacyjna ogłoszona przez porozumienie organizacji lekarskich obejmujące: samorząd lekarski, OZZL, Porozumienie Zielonogórskie, Polską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenie Lekarzy Praktyków – odbędzie się zgodnie z zapowiedzią.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie