27 marca 2020

 

Bydgoszcz 27 marca 2020 r

# Chroń Medyka – Oświadczenie ZK OZZL

W związku z rozszerzającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2, sprawą najwyższej wagi staje się zapewnienie bezpieczeństwa dla medyków – osób biorących bezpośredni udział w zwalczaniu dotychczasowych skutków i ograniczeniu dalszego rozszerzania się epidemii. Nie dlatego, że jest to jakaś uprzywilejowana grupa ludzi, ale dlatego, że bez niej walka z epidemią będzie niemożliwa i ucierpią na tym wszyscy.

Dlatego zwracamy się do rządzących o realizację przedstawionego niżej pakietu postulatów pod wspólnym hasłem: Chroń Medyka!

1. Pierwszym postulatem jest zapewnienie odpowiednich środków ochrony osobistej dla każdego medyka. Bez tego nie tylko narazimy się na konieczność odsunięcia od pracy licznej grupy medyków zakażonych lub przebywających na kwarantannie ale dodatkowo uczynimy ze szpitali i innych placówek ochrony zdrowia ogniska szczególnego rozwoju epidemii. Bez zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej nie będzie też możliwe delegowanie pracowników z innych miejsc pracy do wskazanych placówek. Warto przypomnieć, że prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest chronione konstytucyjnie (art. 66 Konstytucji RP).

2. Konieczne jest też zapewnienie wszystkim medykom dostępu do możliwie szybkich testów wykrywających zakażenie SARS-CoV-2 u.  Dzięki temu będzie można skrócić izolację personelu mającego kontakt z osobami zakażonymi oraz umożliwić szybszy powrót do pracy osób mających objawy „grypopodobne” nie związane z infekcją COVID-19.

3. Należy też wprowadzić specjalną ochronę prawną i ubezpieczeniową pracowników szpitali w zakresie OC, NNW oraz niezdolności do pracy, a także zapewnić prawo do specjalnego odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci medyka związanych z walką z epidemią. Lekarze muszą być też pewni, że nie zostaną pociągnięciu do odpowiedzialności w przypadku konieczności wyboru pacjentów do określonego leczenia w przypadku, gdy leczenie wszystkich nie będzie możliwe. Szczególnym postulatem jest ograniczenie przepisów RODO bo dzisiaj restrykcyjne ich przestrzeganie uniemożliwia szybką informację o wynikach testów pacjentów lub osób z kontaktu z zakażonymi, co niekiedy jest przyczyną niepotrzebnego izolowania medyków.

4. Odpowiedzialne organy, zwłaszcza Ministerstwo Zdrowia muszą określić jednoznaczne i jednolite wytyczne organizacji pracy w warunkach epidemii w szpitalach dla wszystkich poziomów opieki, dotyczy to również instrukcji w sprawie zachowania medyków w różnych sytuacjach, również po pracy.

Postulat Chroń Medyka ! jest kierowany także do obywateli i sprowadza się do przedstawianych już wielokrotnie wezwań:

Zostań w domu – ogranicz niepotrzebną aktywność aby nie narażać siebie na zarażenie.

Przestrzegaj kwarantanny, aby nie zarażać innych

Nie okłamuj medyka – nie ukrywaj informacji o jakichkolwiek zdarzeniach lub sytuacjach, które mogły narazić cię na zarażenie koronawirusem.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Otrzymują: Minister Zdrowia, Media