12 czerwca 2023

Komunikat OZZL

Bycie uprzejmym w żaden sposób nie ujmuje kompetencji medyka, a współpraca z pacjentem poprawia wyniki leczenia.

Nie mogę słuchać, że lekarz nie jest „bogiem”, jest człowiekiem, który ma wiedzę medyczną, którą powinien się podzielić z potrzebującym w taki sposób, aby pacjent mógł świadomie przejść przez terapię. Star compliance zakładające, że pacjent ma przestrzegać zaleceń, powinno się wprowadzić ideą concordance w której pacjent i lekarz wybierają terapię. Takie partnerskie podejście sprawia, że lekarz może czuć się i mistrzem, a pacjent ma pełny obraz sytuacji, która go dotyczy. Jest szanowany i poważnie traktowany– mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL). Takie właśnie wartości promuje OZZL – dodaje przewodnicząca.

Dane z publikacji WHO wskazują, że aż połowa pacjentów przewlekle chorych nie realizuje planu terapeutycznego, właśnie z powodu błędnej komunikacji. Mówiąc wprost – pacjenci nie przestrzegają zaleceń lekarskich, ponieważ ich nie rozumieją i nie widzą sensu w ich stosowaniu. Aby poprawić to trzeba pacjenta motywować i przekonywać do wagi i znaczenia terapii. Dobra komunikacja z chorym zwiększa prawdopodobieństwo przestrzegania zaleceń terapeutycznych, a co za tym idzie skuteczność leczenia i odzyskania zdrowia. Skuteczna komunikacja personelu medycznego z pacjentem to podstawa sukcesu leczniczego nadającego sens działaniom i satysfakcję wszystkim stronom relacji.

Niestety całe pokolenia studentów medycyny nie dostawały tej wiedzy i wciąż za mało uczy się studentów sposobów jak rozmawiać z pacjentem, jak przekazywać niepomyślne wiadomości, w jaki sposób lekarz powinien rozmawiać ze starszymi osobami, co pacjent słyszy, kiedy lekarz mówi, a co słyszy lekarz, kiedy mówi pacjent?

Komunikacja z pacjentem wymaga umiejętnego słuchania, umiejętnego mówienia, sprawdzania czy strony się rozumieją, odpowiedniej postawy. Prawidłowa komunikacja z pacjentem powinna zmienić negatywne emocje – jakie zawsze towarzyszą chorobie – na te pozytywne, motywujące, pokazujące pacjentowi, gdzie jest i co przed nim. Nie chodzi tu o sztuczne uśmiechanie się czy udawanie tylko o przestrzeń do przekazywania informacji i wyjaśniania w sprawie wątpliwości. Dobra komunikacja nie pozostawia luk komunikacyjnych i buduje bezpieczeństwo a w efekcie wszyscy na tym zyskują „- tłumaczy Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspert komunikacji i zarządzania. Ważna jest kwestia używanego języka – musi być on dopasowany do pacjenta, jasny i maksymalnie przejrzysty tak, aby był on zrozumiały dla chorego – dodaje Gołębicka

Z doświadczenia potwierdzonego badaniami wiemy, że jeśli komunikacja z pacjentem przebiega dobrze, to nawet w trudnej sytuacji zdrowotnej czy nawet niepowodzenia leczenia pacjent nie składa skarg. Pacjent musi mieć pełny obraz, co się z nim dzieje i jakie są możliwe scenariusze diagnostyki i leczenia. Współczesny związek zawodowy OZZL buduje lepsze warunki pracy a lepsze warunki to mniej stresu, szacunek, zaufanie i partnerstwo, w którym może pomóc sprawniejsza komunikacja. OZZL będzie podejmować inicjatywy, aby poprawiać komunikację w zespołach i między lekarzem a pacjentem.

„Bycie uprzejmym w żaden sposób nie ujmuje kompetencji medyka” – mówi Grażyna Cebula-Kubat.