4 lipca 2012

treść listu poniżej:

 

Być może nie ma sporu między lekarzami a NFZ ?  

 

List otwarty do prezes NFZ pani Agnieszki Pachciarz

 

Bydgoszcz dnia 04 lipca 2012 r.

 

 

Szanowna Pani Prezes,

 

Zwracamy się do Pani w związku z Pani publicznymi wypowiedziami dotyczącymi umowy upoważniającej lekarzy prywatnie praktykujących do wypisywania recept refundowanych, której wzór przedstawiła niedawno Pani w  swoim zarządzeniu nr 38/2012/DGL z dnia 30 czerwca 2012 r.

 

W programie TVP Info „Minęła 20” w dniu 2 lipca br. oraz w wywiadzie udzielonym gazecie Super Express, umieszczonym na stronie internetowej (www.se.pl/wydarzenia/opinie/agnieszka-pachciarz-uwzglednilismy-postulaty-lekarzy_266642.html) stwierdziła Pani, że umowa ta nie przewiduje karania lekarzy za pomyłki popełnione przez nich przy oznaczaniu poziomu odpłatności za leki. Jednocześnie jednak w §9 ust. 1 pkt 1a wspomnianej umowy zapisane jest, że Oddział Funduszu nakłada na lekarza karę 200 złotych za „oznaczenie poziomu odpłatności niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami” . Widać więc wyraźną sprzeczność między Pani wypowiedziami, a zapisami w umowie.

 

Podobne wątpliwości nasuwają się po zapoznaniu się z Pani stwierdzeniami (podobnie jak i ministra zdrowia), że umowa nie przewiduje karania lekarzy za drobne błędy literowe lub np. błąd w numerze PESEL. Jednak lektura §9 ust. 1 pkt 1 umowy nie pozostawia w tym względzie żadnej wątpliwości.  Jest w nim zapisane, że Oddział Funduszu nakłada na lekarza karę 200 złotych „za nieprawidłowo wystawioną receptę”. Skoro zatem przepisy rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept przewidują, że wystawienie recepty polega m. innymi na wpisaniu numeru PESEL pacjenta oraz wpisaniu jego imienia i nazwiska, to jest oczywiste, że każdy błąd w tym zakresie oznacza „nieprawidłowe wystawienie recepty”, czyli zagrożone karą 200 złotych za każdą z takich recept. Inna interpretacja jest prawnie niedopuszczalna !  

 

Wzywamy Panią zatem  do publicznego wyjaśnienia tych sprzeczności między treścią umowy, a jej interpretacją, którą Pani przedstawia (podobnie jak i minister zdrowia).  Te wyjaśnienia są ważne, bo – być może – nie ma sporu między lekarzami a NFZ i wystarczy odpowiednia korekta w zapisach umowy – tak aby ich treść odpowiadała przedstawianej przez panią i pana ministra  interpretacji, a wtedy umowa mogłaby być zaakceptowana przez lekarzy.

 

Z wyrazami szacunku

 

W imieniu ZK OZZL oraz z upoważnienia Federacji Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie  i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia

 

Krzysztof Bukiel – przewodniczący ZK OZZL

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie