22 marca 2019

 

Bydgoszcz 22 marca 2019 r

Informacja dla mediów

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że wystąpił w dniu dzisiejszym do Ministra Zdrowia z wnioskiem o spotkanie Ministra z przedstawicielami ZK OZZL i PR OZZL.

Głównym powodem naszego wniosku jest brak poprawy sytuacji w publicznej ochronie zdrowia skutkujący ludzkimi tragediami oraz niedotrzymanie części obietnic złożonych przez Pana Ministra w trakcie podpisywania porozumienia z PR OZZL w lutym ub. roku.

Szczególnie bolesne jest obniżenie zapowiadanej wysokości nakładów publicznych na ochronę zdrowia przez odniesienie odsetka PKB (6%) do wartości PKB sprzed dwóch lat oraz przez włączenie do finansowania innych celów niż tylko świadczenia zdrowotne. Biorąc pod uwagę wzrastające potrzeby zdrowotne starzejącego się społeczeństwa i zaniedbania sięgające dziesiątków lat oznacza to dalszą degradacją publicznej ochrony zdrowia i coraz trudniejszy dostęp do leczenia dla Polaków. Jest to tym dziwniejsze, że w tym samym czasie rządzący znajdują dziesiątki miliardów złotych na inne cele, których zaspokojenie nie jest aż tak pilne wobec upadającej opieki zdrowotnej służącej wszystkim Polakom.

Wielkim i może najważniejszym problemem jest też brak wizji naprawy publicznej ochrony zdrowia przez obecny rząd. Debata „Wspólnie dla zdrowia”, która miała taką wizję stworzyć – mimo, że trwa już cały rok – nie odpowiedziała na najbardziej podstawowe pytania dotyczące kształtu oczekiwanego systemu publicznej ochrony zdrowia.

Wszystko to razem rodzi poczucie niepewności, zagrożenia i „tymczasowości” zarówno pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia.

Wobec powyższego OZZL rozpoczął akcję, której celem jest uświadomienie społeczeństwa o tym, jak tragiczna jest sytuacji publicznego lecznictwa. Od 18 marca  w okolicach szpitali największych polskich miast pojawiły się billboardy o treści: Pacjenci w kolejkach, lekarze na dyżurach … umierają. Rządzący opamiętajcie się. Przedstawiciele oddziałów terenowych OZZL przygotują listy otwarte do władz regionalnych, rektorów i dyrektorów, którzy na ich terenie odpowiadają za ochronę zdrowia. W mediach społecznościowych wystartuje specjalna strona poparcia dla apelu o opamiętanie się Rządzących, zaniedbujących problemy publicznego lecznictwa. Jeśli nasze apele nie poskutkują za kilkanaście tygodni przeprowadzimy ogólnopolski protest w którym poprosimy o wsparcie wszystkich pacjentów.

Wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie z ministrem zdrowia pozwoli na podjęcie działań, które spowodują, iż planowany protest okaże się niepotrzebny.

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie