13 marca 2013

 

 

 

Bydgoszcz dnia 13 marca 2013r

 

Bez zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu nie naprawi się publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

 

Oświadczenie ZK OZZL

 

Zarząd Krajowy OZZL, obserwując kolejne propozycje zmian w systemie opieki zdrowotnej, przedstawiane przez rządzących i parlamentarne partie opozycje stwierdza, że obecna klasa polityczna w Polsce nie jest zdolna do rzeczywistej naprawy publicznej ochrony zdrowia. Politykom brakuje bowiem odwagi zmierzenia się z faktyczną przyczyną kryzysu w tej dziedzinie, jaką jest głęboka nierównowaga między ilością pieniędzy publicznych przeznaczanych na lecznictwo, a zakresem (formalnie) gwarantowanych, bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Zamiast tego przedstawiane są coraz bardziej wyszukane „konstrukcje” instytucjonalne i organizacyjne, które mają przesłonić zasadniczy problem i wprowadzić w błąd społeczeństwo.

 

Ten lęk przed prawdą jest objawem zaniku merytorycznej debaty politycznej, którą zastąpiła międzypartyjna walka. Jej logiką jest ściganie się na obietnice bez pokrycia, a wszelkie próby wyłamania się z tej zasady przez pojedynczych posłów są bezwzględnie tłamszone.

 

Sprzyja temu obecna ordynacja wyborcza do sejmu, partyjna i „proporcjonalna”, która skutecznie eliminuje z polityki osoby samodzielnie myślące, premiuje partyjniactwo i „lizusostwo” wobec szefów partii, „betonuje” scenę polityczną. Dlatego OZZL od lat należy do społecznego ruchu na rzecz wprowadzenia do Sejmu RP ordynacji większościowej, opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). Wprowadzenie tej ordynacji jest warunkiem koniecznym do zmiany i odnowy moralnej klasy politycznej, bez której nie będzie też jakichkolwiek pozytywnych zmian w objętej kryzysem publicznej ochronie zdrowia i w innych dziedzinach wymagających naprawy.

 

W związku z powyższym OZZL weźmie udział w konferencji „oburzonych”, organizowanej przez NSZZ Solidarność poświęconej m. innymi intensyfikacji działań na rzecz wprowadzenia JOW, która odbędzie się w dniu 16 marca br. w Gdańsku, początek o godzinie 12.00.

 

Wzywamy inne związki zawodowe oraz organizacje społeczne w Polsce, a także wszystkich Polaków zatroskanych o przyszłość Ojczyzny o masowe wsparcie tych działań.

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący zarządu

 

 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie