7 listopada 2013

 

Apel Zarządu Krajowego OZZL
z dnia 18 października 2013 r.
w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Częstochowie
 
 
§ 1
 
W związku z działaniami dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, które OZZL ocenia jako wymierzone przeciwko pacjentom szpitala, przeciw OZZL oraz przeciwko zbiorowym interesom lekarzy i pracowników szpitala oraz w związku  z brakiem reakcji organu założycielskiego szpitala tj. Zarządu Województwa Śląskiego na zgłaszane od ponad roku liczne nieprawidłowości, Zarząd Krajowy OZZL zwraca się do lekarzy, którzy nie są pracownikami w/w szpitala z apelem o:
– niezatrudnianie się w tym szpitalu,
– nienawiązywanie współpracy w formie umowy cywilnoprawnej ze szpitalem ani z podmiotami zewnętrznymi (NZOZ-ami i ewent. innymi), które z nim współpracują.
 
§ 2
 
Następujące działania niektórych członków dyrekcji zdecydowały o takiej jej ocenie przez OZZL:
 
1. nadmierne oszczędności, które doprowadziły do załamania leczenia specjalistycznego mieszkańców północnego regionu województwa śląskiego oraz spowodowały: 
– brak sprzętu niezbędnego do leczenia chorych, 
– brak serwisowania i przeglądów technicznych istniejącego sprzętu,
– powtarzające się okresowo braki w lekach i sprzęcie jednorazowym,
– ograniczenia w wykonywaniu niezbędnych badań diagnostyczno-laboratoryjnych;
2. agresywny i arogancki stosunek do lekarzy szpitala;
3. zmniejszanie wymiaru czasu pracy lekarzy oraz wypowiadanie umów o pracę lekarzom specjalistom;
4. uniemożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy (w tym na własny koszt);
5. utrudnianie OT OZZL prowadzenia legalnej działalności związkowej oraz legalnego sporu zbiorowego ( usunięcie bez zawiadomienia i zgody związków zawodowych flag, wywieszonych w zgodzie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).
 
§ 3
 
Zatrudnianie się w tym szpitalu – w takiej sytuacji – przez lekarzy „z zewnątrz” stanowiłoby swoistą pomoc dla dyrekcji w jej działaniach, które OZZL ocenia jako skierowane przeciwko pacjentom, lekarzom i związkowi zawodowemu lekarzy.
 
Zarząd Krajowy OZZL 
 
 
KOMENTARZ:
 
Oto przekraczamy już (kolejne) granice absurdu: Lekarze, ktorzy – nie mając innych sposób – podjęli desperacji krok aby zaprotestować przeciwko ZŁYM WARUNKOM LECZENIA PACJENTÓW  są dzisiaj przez dyrektora szpitala oskarżani, że w ten sposób (poprzez złożenie wypowiedzeń) spowodowali zagrożenie dla pacjentów. Pojawiła sie nowa tez w polskiej służbie zdrowia: KTO PROTESTUJE PRZECIWKO ZŁYM WARUNKOM LECZENIA – JEST ZAGROŻENIEM DLA CHORYCH ! 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie