11 maja 2021

 

Szanowni Koledzy Lekarze.

W SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku 45 lekarzy specjalistów i 60 rezydentów otrzymało wypowiedzenia warunków pracy i płacy obniżające ich zarobki.

Lekarze specjaliści nie wyrazili zgody na nowe,niekorzystne warunki,co skutkuje odejściem z pracy większości z nich 30 czerwca 2021 r.

Z powodu braku możliwości jakiejkolwiek merytorycznej dyskusji ze strony p.o dyrektora Szpitala na ten temat, powstało realne już teraz zagrożenie dla funkcjonowania części oddziałów Szpitala z powodu niemożności zabezpieczenia nie tylko dyżurów medycznych, ale również normalnej ich ordynacji.

Postawa p.o dyrektora jest nieugięta i nie widać w niej żadnej troski o pacjentów Szpitala oraz o rozwiązanie tego problemu.

Również koledzy Rezydenci po odejściu swoich kierowników specjalizacji stracą możliwość kontynuowania szkolenia w Szpitalu.

Już po 15 maja 2021 nie będzie praktycznie możliwości zapewnienia ciągłości opieki medycznej na oddziałach interny, pediatrii,ortopedii, stacji dializ, ginekologii oraz w dziale anestezjologii i intensywnej terapii.

W związku z tym zwracamy się do Was z apelem o głębokie rozważenie przyjęcia ewentualnych ofert pracy ze strony p.o. dyrektora naszego szpitala.

Taka sytuacja jak nasza może doświadczyć każdego z Was.

Prosimy jak zawsze o solidarność zawodową.

                                             W imieniu kolegów lekarzy:

Krzysztof Potera                                                Artur Szymura

przewodniczący MOT OZZL                     przewodniczący OT ZZ

                                                                       Anestezjologów