25 czerwca 2009

Zarząd Krajowy OZZL na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2009 roku zajął się m. innymi sprawą płac lekarzy specjalistów, które w wielu szpitalach są niższe lub niewiele wyższe niż płaca zasadnicza lekrazy rezydentów. Przedstawiono propozycję podjęcia przez związek następujących działań:

– występowanie przez lekarzy specjalistów do sądu z pozwami przeciw pracodawcy o  odszkodowanie za zaniżanie płac specjalistów,

– w przypadku niepowodzenia kroków sądowych, zorganizowanie ogólnopolskiego strajku lekarzy (lub masowej rezygnacji z pracy), w tych szpitalach, gdzie płace lekarzy specjalistów są niższe lub niewiele wyższe niż lekarzy rezydentów, (ta akcja po wcześniejszym skatalogowaniu tych szpitali).

W dyskusji – uczestnicy posiedzenia przedstawili jak wyglądają (wyrywkowo i przykładowo) płace specjalistów w różnych regionach i szpitalach w kraju. Okazuje się, że liczba takich szpitali, gdzie płace zasadnicze specjalistów nie są wyższe lub są tylko nieco wyższe niż płaca zasadnicza rezydentów może być bardzo duża. Dyskutowano również o tym, jaka powinna być kwota wynagrodzenie lekarza specjalisty, przedstawiona w ewentualnym sporze zbiorowym (i pozwie sądowym). Przeważała opinia, że płaca ta powinna być zbliżona do płacy pułkownika Wojska Polskiego (6350 do 7850 złotych brutto) – stąd nazwa „akcja pułkownik”.  Nie oznacza to w żadnej mierze rezygnacji z docelowych postulatów OZZL – płaca zasadnicza dla specjalisty w wymiarze 3 średnich krajowych, ale jest krokiem w tym kierunku. W efekcie dyskusji ZK OZZL podjął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 ZK OZZL z dnia 19 czerwca 2009r.

W związku z tym, że płace zasadnicze lekarzy specjalistów w wielu szpitalach są niższe niż płace lekarzy rezydentów, co kłóci się ze zdrowym rozsądkiem i przepisami prawa pracy, nakazującymi aby wynagrodzenie za pracę odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu oraz zakazującymi jakiejkolwiek dyskryminacji pracowników w tym względzie, Zarząd Krajowy  OZZL postanawia:

 1. Wezwać wszystkich lekarzy specjalistów (w tej liczbie również specjalistów I stopnia) do wystąpienia do sądu z pozwem przeciwko swojemu pracodawcy o odszkodowanie za niespełnienie powyższych zasad. Wzorcowy pozew, opracowany przez ZK OZZL jest umieszczony na stronie internetowej Związku. ZK OZZL zaleca, aby najpierw złożyć „pilotażowy” pozew przez 1-2 lekarzy, a dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyroku – dalsze pozwy. 
 2. Zobowiązać Zarządy Regionów OZZL do zebrania informacji: jak wiele – w poszczególnych województwach – jest szpitali, gdzie płace zasadnicze lekarzy specjalistów są niższe lub nieznacznie wyższe niż płace zasadnicze lekarzy – rezydentów. Termin złożenia informacji do Zarządu Krajowego – 15 września 2009r.
 3. Zorganizować (koordynować) ogólnopolski strajk lekarzy, obejmujący szpitale, gdzie płace zasadnicze lekarzy specjalistów są niższe lub nieznacznie wyższe niż płace zasadnicze lekarzy, rezydentów – w przypadku, gdy liczba tych szpitali w kraju będzie odpowiednio duża. Decyzja o strajku ogólnopolskim zostanie podjęta przez Zarząd Krajowy OZZL na posiedzeniu we wrześniu 2009r. 

K. B.

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie