30 marca 2016

 

Bydgoszcz 30.03.2016r

Komunikat dla mediów

Akcja „Adoptuj Posła” – młodzi lekarze sprawdzają stan polskiej demokracji, czy dobra zmiana możliwa jest bez protestów, strajków, demonstracji ?   

Porozumienie Rezydentów OZZL informuje, że od ponad miesiąca przeprowadza akcję Adoptuj Posła”. Polega ona na spotykaniu się z posłami, informowaniu ich o trudnej sytuacji lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (rezydentów) i przekonywaniu o konieczności wprowadzenia określonych zmian.

Impulsem do akcji było ogłoszenie przez MZ projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza przywracającej staż podyplomowy. W ustawie tej określone jest bowiem minimalne wynagrodzenie lekarza rezydenta, które obecnie wynosi 70% „średniej krajowej”. W powszechnej ocenie, jest ono rażąco niskie w stosunku do rangi zawodu, wielkiej odpowiedzialności, jaką ponoszą lekarze, społecznego zapotrzebowania na ich pracę. Podobną opinię wyrażał obecny Minister Zdrowia. Pełniąc przez wiele lat funkcję Prezesa NRL postulował aby pensja lekarza nie była mniejsza niż 200% „średniej krajowej” .

Zdając sobie sprawę, że podniesienie wynagrodzenia lekarzy rezydentów wymaga decyzji całego Rządu oraz poparcia posłów, Porozumienie Rezydentów poprzez wspomnianą akcję chce pomóc Ministrowi Zdrowia zrealizować jego zapowiedzi i doprowadzić do potrzebnych i oczekiwanych zmian. Ze względów organizacyjnych zdecydowano aby w pierwszej kolejności spotkać się z posłami Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz15, a także z tymi politykami pozostałych partii, którzy zasiadają w sejmowej komisji zdrowia.

Jak dotąd odbyło się już ponad 110 spotkań w różnych częściach kraju (najczęściej w biurach poselskich). Z niektórymi posłami (np. prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim) nie udało się, z różnych powodów, spotkać. Wszyscy parlamentarzyści otrzymali identyczny zestaw opracowań, dokumentów i statystyk, pozwalający na dokładne poznanie problemu. Wszystkie spotkania były bardzo konstruktywne, przebiegały w miłej atmosferze, posłowie byli żywo zaangażowani w rozmowę, notowali i zadawali pytania. Starali się jak najlepiej wykorzystać bezpośrednią szansę na poznanie prawdy o funkcjonowaniu służby zdrowia w Polsce. Praktycznie wszyscy (99%) zgodzili się, że obecne wynagrodzenie lekarzy rezydentów jest za niskie i należy je bezzwłocznie podnieść. Zadeklarowali również pomoc w tej sprawie. Pierwszym efektem są liczne interpelacje poselskie: 12 złożonych przez posłów PiS, 8 przez posłów Kukiz 15 i po 1 przez posłów Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Wystosowano również 2 zapytania pisemne i zadano dwa pytania z mównicy sejmowej. Akcja była prowadzona oddolnie i społecznie i jest pierwszym tak masowym sprawdzianem realnej dostępności parlamentarzystów dla obywateli którzy ich wybrali. Dotychczasowy jej przebieg stanowi POZYTYWNE ZASKOCZENIE.

Lekarze rezydenci ciągle jeszcze wierzą w dialog i w siłę argumentów merytorycznych oraz w to, że oczekiwane zmiany można przeprowadzić bez protestów, strajków, demonstracji. Czy tak faktycznie jest – pokaże sejmowe głosowanie nad wspomnianą ustawą i jej ostateczny kształt.

Porozumienie Rezydentów OZZL

Damian Patecki – przewodniczący Zarządu PR OZZL 

 

załączniki:

 

1. szczegółowe omówienie akcji Adoptuj posła

2.jakie powinno byc wynagrodzenie lekarza rezydenta i specjalisty wg NRL i Konstantego RAdziwiłła 

3.Cele Porozumienia Rezydentów

4.Kim jest lekarz rezydent.

5.Ile zarabia lekarz rezydent.

6. Aktywność poselska 

 

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 13 czerwca 2024
 • Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 23 maja 2024
 • FEMS – Europejska Federacja Lekarzy Etatowych 15 maja 2024
 • Kampania „Zatrzymaj mobbing” 7 maja 2024
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • Zobacz wszystkie