16 czerwca 2014

 

Felieton na stronie Menedżera Zdrowia:

http://www.termedia.pl/Agent-PiS-w-Ministerstwie-Zdrowia,12,22903,1,0.html

oraz poniżej:

 

Agent PiS w ministerstwie zdrowia. Dla MZ.

Zasadniczym kierunkiem zmian w publicznej ochronie zdrowia, proponowanym przez partię Prawo i Sprawiedliwość jest porzucenie mechanizmów rynkowych i powrót do systemu planowego i zarządzanego przez urzędników państwowych. Elementem tej zmiany ma być likwidacja NFZ i zastąpienie go wydziałami zdrowia przy Urzędach Wojewódzkich, czyli państwową strukturą urzędniczą podległą wojewodom i ministrowi zdrowia. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych ma pozostać, ale w wersji uproszczonej, która będzie prawdopodobnie polegać na przyznawaniu poszczególnym „świadczeniodawcom” rocznych budżetów z obowiązkiem ich rozliczenia.  Podstawą kontraktowania ma być „mapa potrzeb zdrowotnych” na obszarze danego województwa, sporządzona przez odpowiednich urzędników. Dzięki temu – twierdzą działacze PiS – powstanie określona „sieć” szpitali i innych placówek służby zdrowia, które zapewnią, że nie zabraknie świadczeń, które są potrzebne dla chorych, a jednocześnie nie będzie się podpisywać kontraktów z coraz to nowymi, a nie niezbędnymi podmiotami. Preferowane mają być – co się podkreśla w programie – publiczne podmioty zapewniające kompleksową pomoc medyczną.

Platforma Obywatelska przedstawia się zwykle jako partia prorynkowa i stojąca w opozycji do etatystycznego PiS. Jeszcze całkiem niedawno słyszeliśmy o jej zamiarach wprowadzenia – obok NFZ – innych konkurujących z Funduszem firm ubezpieczenia zdrowotnego. Uzupełnieniem dla nich miały być dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Podstawową zasadą kontraktowania świadczeń miała być równość podmiotów i swobodna konkurencja między nimi. Takie podejście wyklucza – co oczywiste – tworzenie „sieci” placówek lub uprzywilejowanie niektórych z nich (np. publicznych).   

7 kwietnia br. ministerstwo zdrowia skierowało do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przedstawia się jako element pakietu „kolejkowo – onkologicznego” ale jego zawartość jest znacznie bogatsza. Są w nim – przede wszystkim – nowe przepisy dotyczące funkcjonowania NFZ i sposobu kontraktowania refundowanych świadczeń zdrowotnych. Przewidują one, że Fundusz będzie całkowicie podporządkowany ministrowi zdrowia, który mianuje nie tylko jego prezesa ale także dyrektorów oddziałów wojewódzkich i członków wszystkich rad Funduszu. W ten sposób NFZ, będący formalnie nadal odrębną strukturą, stanie się – de facto – fragmentem państwowego aparatu urzędniczego. Minister ustali też samodzielnie i arbitralnie ogólne warunki umów podpisywanych przez Fundusz ze świadczeniodawcami (dotychczas były one negocjowane z reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców). Zmienić się ma też sposób kontraktowania świadczeń. Podstawą będą wojewódzkie mapy potrzeb zdrowotnych i ustalane na tej podstawie „plany zakupów” przewidujące nie tylko ilość świadczeń, ale również ilość podmiotów z którymi Fundusz podpisze kontrakt. Wojewoda zyska prawo opiniowania celowości tworzenia nowych placówek medycznych, a bez jego pozytywnej opinii zakład nie będzie miał szansy na kontrakt z Funduszem. Powstanie zatem – chociaż nie nazwana, to jednak faktyczna – „sieć” placówek ochrony zdrowia, mająca prawo udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Jeśli projekt ten zostanie wprowadzony w życie, to powstanie system publicznej ochrony zdrowia, będący w istocie …. realizacją programu PiS. Oczywiście nazewnictwo będzie się nieco różnić, ale treść merytoryczna będzie niemal identyczna. Do pełnej zgodności brakuje jedynie aby składkę zdrowotną przekazywać do płatnika bez pośrednictwa ZUS. Ale pewnie i ta niewielka niezgodność zostanie naprawiona. Do końca kadencji obecnego rządu jest jeszcze trochę czasu. Tajny „agent” PiS w Ministerstwie Zdrowia zdąży jeszcze dokonać tego drobnego uzupełnienia.

 

Krzysztof Bukiel – 28 maja 2014 r.       

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie