28 kwietnia 2009

OZZL proponuje rządowi pakt antykryzysowy dla ochrony zdrowia

Przedstawiciele władz sugerują ostatnio, że przyczyną kryzysu służbie zdrowia w Polsce jest światowy kryzys gospodarczy. Jest to próba usprawiedliwienia braku skutecznych działań naprawczych w lecznictwie. Kryzys w polskiej ochronie zdrowia ma inny charakter i inne przyczyny niż w gospodarce rynkowej. Na stan lecznictwa wpływają decyzje polityczne, a nie decyzje „konsumentów” świadczeń zdrowotnych. Zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w Polsce jest duże i stale się zwiększa, a Polacy chętniej wydają na leczenie niż na inne dobra. To powinno skutkować prosperitą w ochronie zdrowia, a nie kryzysem.

 

Decyzjami politycznymi, które determinują stan polskiej służby zdrowia są decyzje o:

– wysokości składki zdrowotnej i jej zróżnicowaniu dla różnych grup społeczno zawodowych,  

– zakresie świadczeń zdrowotnych, jakie trzeba sfinansować ze środków publicznych.

Każda zmiana tych decyzji może całkowicie zmienić sytuację lecznictwa i spowodować albo jego rozkwit (np. duży wzrost składki) albo bankructwo (np. bezpłatne leki). Wobec tego kluczem do przełamania kryzysu w polskiej służbie zdrowia są odpowiednie decyzje polityczne. Muszą one doprowadzić do równowagi między zakresem świadczeń refundowanych ze środków publicznych a ilością tych środków, poprzez odpowiednie ustalenie „koszyka” świadczeń i wysokości składki na NFZ. Im bardziej „obfity” koszyk, tym większa składka, im niższa składka tym skromniejszy koszyk ( i szersze współpłacenie).  

 

Oceniając działania Rządu w tym kontekście, OZZL stwierdza, że dotychczasowe jego kroki są niewystarczające, chociaż niektóre z nich idą w dobrym kierunku. OZZL pozytywnie ocenia zapowiedź zwiększenia składki do 10% i powstanie tzw. ustawy koszykowej. OZZL negatywnie ocenia: 1) pozostawienie niesprawiedliwego obciążenia obywateli składką na rzecz NFZ i 2) pozostawienie ministrowi zdrowia arbitralnej decyzji co do „zawartości” koszyka, bez względu na stanowisko ekspertów i możliwości finansowych NFZ (co spowoduje, że „koszyk” będzie miał bardziej charakter polityczny niż merytoryczny). 

 

Wielką wadą propozycji rządowych jest też nieprzedstawienie jakichkolwiek mechanizmów merytorycznej wyceny świadczeń zdrowotnych, co już teraz jest podstawowym źródłem konfliktu między NFZ a szpitalami, przyczyną kryzysu finansowego szpitali i potencjalnym źródłem niepokojów pracowniczych. Aby temu zapobiec OZZL proponuje Rządowi następujący pakt antykryzysowy:

Poparcie OZZL dla ustawy koszykowej, przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego i wzrostu wysokości składki na NFZ, oraz powstrzymanie się Związku od organizowania ogólnopolskich akcji protestacyjnych.

W zamian za:

– Wprowadzenie do ustawy koszykowej zasady, że minister zdrowia respektuje rekomendacje merytoryczne dotyczące koszyka świadczeń refundowanych z uwzględnieniem możliwości finansowych NFZ. 

– Wprowadzenie sprawiedliwego obciążenia obywateli ciężarami składki na NFZ (z uwzględnieniem KRUS, bezrobotnych i innych osób, za których składki opłaca państwo),

– Utworzenie specjalnej instytucji, niezależnej od NFZ, zajmującej się merytoryczną wyceną świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem kosztów pracy lekarzy (i innego personelu medycznego), z udziałem przedstawicieli OZZL w pracach tej instytucji.

 

ZK OZZL wystąpi z odpowiednim pismem do MZ i Premiera RP z propozycją zawarcia takiego „paktu”.  

 

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • 1 lekarz na 150 pacjentów. Tyloma osobami opiekuje się lekarz na dyżurze w szpitalu psychiatrycznym 9 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie