24 marca 2009

Bydgoszcz dnia 24 marca 2009r.

Pan

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowny Panie Marszałku,

Kierujemy nasz list do Pana w związku z działaniami, jakie podjął dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, podległego Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Dyrektor, powołując się m. innymi na uchwałę nr 201/210/09 Zarządu Województwa, wypowiedział porozumienie, jakie zawarł w dniu 07.09.2007 r. z organizacją zakładową OZZL na zakończenie sporu zbiorowego.  

Działanie dyrektora szpitala w Ciechanowie jest – w ocenie OZZL – bezprawne, bo prawo nie przewiduje możliwości jednostronnego wypowiedzenia przez pracodawcę porozumienia kończącego spór zbiorowy. Bezprawne są zatem i dalsze kroki podjęte przez dyrektora w następstwie wypowiedzenia wspomnianego porozumienia. Dotyczy to zwłaszcza zmniejszenia płac lekarskich na drodze indywidualnych wypowiedzeń umów o pracę.   

Zarząd Krajowy OZZL poparł dotychczasowe działania podjęte przez lekarzy i organizację zakładową OZZL w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie, w odpowiedzi na bezprawne kroki dyrektora. Działania te polegają na:

– zgłoszeniu do sądu pracy przez organizację zakładową OZZL pozwu o uznanie, że porozumienie zawarte w wyniku sporu zbiorowego między dyrekcją szpitala, a OZZL – obowiązuje i nie podlega jednostronnemu wypowiedzeniu;

– zgłoszeniu do sądu pracy przez indywidualnych lekarzy pozwów o uznanie, że wypowiedzenie  umowy o pracę polegające na zmniejszeniu dotychczasowych wynagrodzeń, jest nieważne;

– postanowieniu przez lekarzy o nieprzyjmowaniu nowych warunków umowy o pracę.

Zarząd Krajowy  OZZL udzieli – w razie potrzeby – wszelkiej pomocy materialnej lekarzom ze Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Podobnej pomocy udzieli z pewnością również samorząd lekarski.

Nieprzyjęcie przez lekarzy nowych umów o pracę będzie oznaczało brak lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie (termin wypowiedzenia mija 31 maja), co narazi ten szpital na likwidację. Odpowiedzialność za zbliżający się chaos spadnie na dyrektora szpitala i Zarząd województwa mazowieckiego, będącego organem założycielskim szpitala.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Marszałka z wnioskiem, aby podjął Pan kroki powstrzymujące bezprawne działania dyrektora szpitala w Ciechanowie.

Przesyłamy wyrazy szacunku

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • Zjazd Porozumienia Rezydentów OZZL 13 kwietnia 2024
 • Trzy średnie krajowe od już! 23 marca 2024
 • Kobieta Rynku Zdrowia 11 marca 2024
 • Komisja Zdrowia Sejm RP 29 lutego 2024
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • Zobacz wszystkie