23 marca 2009

Oświadczenie  ZK OZZL
z dnia 20 marca 2009r
W sprawie bezprawnych działań dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

W związku z wypowiedzeniem przez dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie porozumienia z dnia 07. 09 2007r, kończącego spór zbiorowy OZZL z dyrekcją szpitala, Zarząd Krajowy OZZL oświadcza, że działania dyrektora są bezprawne. Prawo nie przewiduje bowiem możliwości jednostronnego wypowiedzenia porozumienia kończącego spór zbiorowy.

Bezprawne są zatem, także dalsze działania dyrektora szpitala, polegające na wypowiedzeniu dotychczasowych umów o pracę w części dotyczącej wynagrodzeń lekarskich (zmniejszenie wynagrodzeń o ok. 1600 złotych dla lekarza specjalisty). Zmniejszenie płac jest bowiem następstwem (bezprawnego) wypowiedzenia porozumienia kończącego spór zbiorowy.  

ZK OZZL przestrzega, że lekarze ze szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie nie przyjmą (w większości) nowych umów o pracę, co będzie oznaczało brak lekarzy w szpitalu i narazi szpital na likwidację. OZZL udzieli wszelkiej pomocy materialnej zwolnionym lekarzom. Podobnej pomocy udzieli zapewne samorząd lekarski.

Dyrektor szpitala w Ciechanowie został poinformowany, że jego działania są bezprawne, zatem pełna odpowiedzialność za ewentualną likwidację szpitala spadnie na niego. ZK OZZL poinformuje również  zarząd województwa mazowieckiego o zaistniałym incydencie i jego skutkach .

Zarząd Krajowy OZZL

Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu

 

patrz takze:  http://lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=819&r=2009&Itemid=99999999&lang=pl

Najnowsze

 • 17 sierpnia 2023
 • 26 lutego 2024
 • 21 lutego 2024
 • IX Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5 lutego 2024
 • 26 stycznia 2024
 • 25 grudnia 2023
 • 15 grudnia 2023
 • About us 8 grudnia 2023
 • Kalendarium OZZL 2022-2026 23 listopada 2023
 • Urlop szkoleniowy dla specjalisty 17 listopada 2023
 • Dlaczego 8% PKB na Ochronę Zdrowia? 14 listopada 2023
 • Zobacz wszystkie