16 marca 2009

Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wynagrodzenia zasadniczego lekarzy rezydentów. Projekt dostępny tutaj: pensja rezydenta.pdf pensja rezydenta.pdf

Należy docenić fakt, że rząd chce doprowadzić do wzrostu płac lekarzy rezydentów. Nowa kwota płacy zasadniczej wynosząca 3170 złotych to już niemal 100 % aktualnej, przeciętnej płacy krajowej czyli bardzo blisko tego, czego domagali się rezydenci skupieni w OZZL.

Należy docenić również wyjście naprzeciw postulatowi dalszego zwiększenia płacy rezydentów po pewnym okresie rezydentury. Faktem jest bowiem, że lekarz na początku rezydentury to niemal stażysta, a pod koniec – niemal specjalista.

Przy okazji dobrze jest wyjaśnić pewną nieścisłość: rząd podając, że płaca rezydenta ma wynosić 110%   przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – odnosi się do roku 2007, a nie do obecnej średniej (obecnie jest to nieco poniżej 100%), bo tak zapisano w ustawie, że płaca lekarza rezydenta w danym roku wynosi co najmniej 70% przeciętnej płacy dwa lata wstecz. 

Doceniając to wszystko trzeba jednak zwrócić uwagę, że zmiany te są umocowane na bardzo kruchych podstawach prawnych, co pozwoli na łatwe i szybkie ich odwołanie, gdy tylko przyjdzie rządzącym taka ochota (np. córka pani minister skończy rezydenturę). Nie zmieniono bowiem zapisu ustawowego, że płaca rezydenta w danym roku wynosi co najmniej 70% przeciętnego wynagrodzenia za dwa lata wstecz, a przecież można by zapisać, że wynosi co najmniej 110% jeśli wola zwiększenia płac rezydentów  jest trwała, a nie podjęta pod wpływem przejściowych okoliczności.  Nie zapisano także w ustawie o jaki procent ma wzrastać płaca rezydenta w kolejnych latach, a jedynie zaznaczono, że płace rezydentów powinny być zróżnicowane w zależności od roku rezydentury, zostawiając wolną decyzję w tej sprawie ministrowi zdrowia. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do specjalizacji deficytowych.   

Niezależnie jednak od tych wszystkich wątpliwości i wad, trzeba przyjąć, że nowe stawki płac zasadniczych rezydentów określają również oficjalne stanowisko rządzących w sprawie minimalnej płacy zasadniczej lekarza specjalisty, która powinna wynosić – jak można przypuszczać –  ok 4,3  – 4,7 tys. złotych. Jest bowiem oczywiste, że powinna ona być choć trochę ( 10 – 20%) większa niż płaca zasadnicza najlepiej zarabiającego rezydenta. (jego płaca została przez rząd zaplanowana na 3890zł.)  

K.B.

P.S. 

Warto tutaj przypomnieć, ze – zgodnie z oficjalnym komunikatem MZ – aktualna przeciętna płaca zasadnicza specjalisty wynosi ok. 3600 złotych – patrz: http://lekarzpolski.pl/index.php?option=com_pressroom&view=one&id=756&r=2009&Itemid=99999999&lang=pl